Aalborg Privatbaner - rullende materiel

Det rullende materiel hos APB har været meget omfattende. I tidens løb har man haft 41 damplokomotiver og 42 motorvogne (skinnebusser og diesellokomotiver mv).  Næsten alt materiellet var litreret med de enkelte baneforvaltningers bogstaver: AHB, AHJ eller FFJ.

FFJ's farver på skorstenen af FFJ 34.

Der har været omkring 800 vogne i vognparken, heraf 125 person-, post- og pakvogne, og diverse andre vogntyper.

Der er bevaret en del materiel fra APB  bl a er damplokomotivet FFJ 34 bevaret hos Limfjordsbanen.

Generelt blev materiellet anvendt i flæng på de forskellige banestrækninger. På de følgende sider et lille udpluk af den brogede vognpark, der stadig var i drift eller overlevede indtil lukningen af banerne.

APB bibeholdt indtil det sidste en for jernbaneinteresserede spændende blanding af lokalbanepræg/museumsbane og stordrift. På en tur med en enlig skinnebus kunne man på de små stationer opleve privatbaneidyl hvor udviklingen havde stået stille i 50 år. Lange godstog kørte til det sidste med en blanding af meget gammelt materiel og nyere vogne. Privatbanernes godsbanegård i Aalborg, opstillingsspor med masser af godsvogne og et stort værksted med masser af ansatte var en del af stordriften.

Se oversigt over rullende materiel i 1957 hos APB. PDF fil 4 MB