Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Aalborg privatbaner > Aalborg Privatbaner - rullende materiel > Damplokomotiver

Damplokomotiver

FFJ 34 holder på spor 0 en sommersøndag parat til afgang.

Her er en oversigt over alle damplokomotiver der har kørt hos Aalborg Privatbaner. Maskinerne var fortløbende nummereret uanset hvilket baneselskab der ejede dem. Enkelte rangermaskiner var ejet og litreret APB (17, 25 og 33):

Banesesk, nr, type, anskaffet, fabrik, nr, udrangeret

             FFJ    1   2Bn2    1891 Jung            266  1935

             FFJ    2   2Bn2    1894 Jung            267  1935

             FFJ    3   2Bn2    1894 Jung            268  1935

             FFJ    4   2Bn3    1897 Jung             3l3  1935

             FFJ    5   2Bn2    1898 Jung            330  1935

             FFJ    6   2Bn2    1898 Jung            331     )

             FFJ    7   2Bn2    1898 Jung            332    

             FFJ    8   2Bn2    1898 Jung            333  1935

             FFJ    9   2Bn2    1898 Jung            335  1935

             FFJ   10   2Bn2    1898 Jung            374       )

             FFJ   11   2Bn2    1898 Jung            375  1935

             AHJ  12   2Bn2    1900 Jung            392  1935

             AHJ  13   2Bn2    1900 Jung            393  1935

             AHJ  14   2Bn2    1900 Maribo             3  1935

             AHJ  15   2Bn2    1900 Maribo             4  1935

             AHJ  16   Cn2      1903 Borsig        5108  1949

             APB  17   Bn2T    1903 Borsig         5200       )

             FFJ   18   Cn2T    1903 Borsig        5261       )

             FFJ   19   1Cn2    1907 Borsig        6292  1949

             FFJ   20   1Cn2    1907 Borsig        6293  1949

             ANSJ 21   1Bn2    1898 Cockerill     2093  1949

             ANSJ 22   1Bn2    1898 Cockerill     2094  1949

             ANSJ 23   1Bn2    1898 Cockerill     2095  1949

             ANSJ 24   1Bn2    1902 Cockerill     2385  1949

             APB   25   Cn2T    1909 Hanomag     5528  1952

             AHB   26   1C112   1910 Henschel     9854  1966

             AHB   27   1C112   1910 Henschel     9855  1953

             AHJ   28   1C112   1910 Borsig        7609  1966

             FFJ   29   1Ch2    1913 Henschel   12380  1953

             FFJ   30   1C113   1913 Henschel   12381  1952

             FFJ   31   1C112   1913 fIenschel   12382  1966

             FFJ   32   1C112   1915 Henschel   13613  1966

             APB   33   Cn21    1910 Maffei        3172  1952

             FFJ   34   1C112   1916 Henschel   13965       )

             FFJ   35   1C112   1920 Henschel   17762  1966

             FFJ   36   1Ch2    1920 Henschel   17763  1952

             AHJ   37   1C112   1921 Borsig       10886  1952

             FFJ   38   Cn2T    1923 Henschel   20054  1966

             APB   39   Cn2T    1923 Henschel    20055  1966

             FFJ   40   1C112   1924 Henschel   20139  1952

Nr. 1-15
En neddimensioneret A-maskine, der ligesom forbilledet var tegnet af statsbanernes maskinchef O. Busse. I rene lette persontog gjorde de i mange år god fyldest; de var tilmed billige i kulforbrug og meget letløbende.
Nr. 6 og 7 blev i 1915 og 1914 ombygget, til tenderlokomotiver til brug for Asaabanen. Ved ombygningen fik de kulkasse bag førerhuset og sidevandkasser, anbragt, langt fremme. Motoriseringen gjorde alle disse lokomotiver overflødige og de blev udrangeret i løbet af 1930'erne, men var i deres sidste leveår kun lidt anvendt.
Nr. 12 blev ombygget i 1928 og forsynet med overheder og rundglidere.

En god del af de første maskiner fotograferer foran den nu nedrevne remisen nord for den nuværende omtrent hvor DSB maskindepot ligger. I baggrunden ses Gabriels (tidligere Kjærs Mølle).

nr 10

FFJ nr 15

ffj nr 6

Nr. 21-24
Kaldet Nibe-maskinen, anskaffet til ASNJ (Nibebanen), der med sine større stigninger end de 3 andre baner ingen mulighed havde for at anvende de små maskiner som på de andre baner, i hvert fald ikke i blandede tog, som på det tidspunkt var det almindeligste.

De vejede 26,5 t (nr. 1-15: 20 t) og havde en halv gang større adhæsionsvægt: 17,8 t mod 12,8 t. Selv om man samtidig øgede hjuldiameteren fra 1170 til 1450 mm fik man et udmærket lokomotiv, der fuldt ud klarede, hvad man havde ventet. Maskinerne blev i 1920'erne forsynet med overheder, nye cylindre og rundglidere.

Nr. 16
Blev anskaffet i 1903 til Hadsundbanen og det var Aalborgbanernes første 3 koblede lokomotiv. Hele lokomotivets vægt var 23,4 t, men en uheldig vægtfordeling gjorde, at den påvirkede det svage spor alt for meget, hvorfor man allerede i 1905 ombyggede det. Rammen blev forlænget og kedlen rykket ½ m fremefter. Det blev i 1915 forsynet med overheder og større førerhus med sidevinduer og fik i 1931 en 3-akslet tender som de øvrige lokomotiver. Nr 16 blev en form for prototype for APB standarlokomotiver 26-32 og 34-37. Udrangeret i 1949.

AHJ Nr 16

Nr. 19-20
De gode resultater med nr. 16 bevirkede, at der i 1907 blev bygget 2 lokomotiver med nr. 16 som forbillede. De fik ligesom denne senere overheder og 3-akslet tender i 30'erne. Udrangeret i 1949.

Nr 19.

Ny nr. 10, nr. 26-32, 34-37, 40

FFJ nr 34 på skrammellegepladsen på Kastetvej inden den blev hentet af Limfjordsbanen. Foto: Frank Sørensen.

AHB nr 27.

AHB nr 26.


I tiden mellem 1919 og 1924 byggedes i alt 13 noget større maskiner, der var mere moderne end nr. 16 og 19-20. De havde overheder, rundglidere og 3-akslet tender, der som noget hidtil ukendt her i landet var forsynet med en forskærm med vinduer. Sammen med et stort og godt indrettet førerhus vakte de berettiget anerkendelse hos det kørende personale.
Alle disse 3-koblede lokomotiver var udmærkede maskiner, der især i de mange blandede og godstog betød et stort fremskridt fra de små 2-koblede lokomotiver, men også i persontog gjorde de god fyldest - ej at forglemme som erstatning for tjensteudygtige motorvogne, hvor de - grundet gode løbeegenskaber - nemt holdt tiderne.
Den største indsats ydede de under 2. verdenskrig i svære tørve- og værnemagtstog.

Nr. 32 i Fjerritslev.

Nr. 17-18, 25
Til rangering i Aalborg og på havnebanen i Nørresundby blev det snart nødvendigt at anskaffe særlige rangerlokomotiver, hvorfor man i 1903 og 09 anskaffede disse 3 små, men meget effektive tenderlokomotiver. Nr. 17 og 25 - var APB lokomotiver beregnet til godspladsen i Aalborg godsstation. Til den ret hurtigt stigende trafik blev de ret hurtigt for små, hvorfor de blev erstattet af de 3 større lokomotiver 32 og 38-39.
Nr. 17 solgtes i 1925 til. SB til rangering i Skagen, nr. 18 gik i 1941 til Kaas briketfabrik, der i 1947 videresolgte den til Frederiksværk valseværk.

APB nr. 17 - her som SB 4.


Nr 18.

APB nr. 25.

Nr. 33
Ex. SNNB nr. 2
Købt 1916 og ombygget på værkstederne i Aalborg (overheder og turbodynamo fjernet, kulkassen bag førerhus fjernet og erstattet med kulkasse foran førerhuset på kedlens venstre side).

Nr. 38-39
Anskaffet til rangering i Aalborg og Nørresundby havn, hvor de gjorde god fyldest indtil de i 1953 blev erstattet, med Leyland-traktorer. De havde kulkasse på kedlens venstre side, rammevandkasser og - lidt upraktisk for en rangermaskine - omskiftning, af styringen med skifteskrue.

Nr. 38.