Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Aalborg privatbaner > Aalborg Privatbaner - rullende materiel > Mere om Kielervogne

Mere om Kielervogne

Da FFJ i efteråret 1922 modtog sine to kielervogne, indsattes en vogn på Ørsø-Asaa banen, hvor den oprindelig skulle køre alt trafik, incl. godstrafikken. Den anden kørte persontrafikken mellem Frederikshavn og Sæby, og skulle samtidig anvendes til rangering ved begge endestationer.

Begge vogne fik allerede i 1923 nye, sværere aksler med rullelejer i stedet for kuglelejer. Fra foråret 1923 måtte motorvognen på Asaa-banen nu kun benyttes i persontog med maximalt en ilgodsvogn på krogen. Den anden vogn indsattes nu solokørende i et løb Frederikshavn –Nørresundby - Fjerritslev og retur. Da dette tog ofte var overfyldt besluttede man sent i 1923 at få ombyttet den ene lille vogn med en større, samtidig med anskaffelsen af en tredie motorvogn. Dette formidledes af Deutsche Werke, som fik solgt den kun to år gamle M 1202 til Hjørring -Hørby banen.

Den tilbageværende M 1201 anvendtes fortsat på Asaabanen, hvor den havde fået øgenavnet »Pylle«. Fra 1925 førtes et løb igennem til Nørresundby og retur, og her medtoges på visse ugedage påhængsvogn Gandrup - Nørresundby. Vognen var den af APB's kielervogne som havde det bedste ry, men den måtte dog ofte på værksted. I 1928 anvendtes den således i længere tid som personvogn, idet hele rammen med maskinanlægget var taget ud. Uheldigvis var den tilbage på værkstedet for installation af maskinanlæget, da APB’s værksted i december 1928 hærgedes af en storbrand og 1201 udbrændte totalt.

Kilervogn M 1203

Nordenfjords indførte Ålborg Privatbaner motordrift i 1922 med kielervogne og til Hvalpsund -banen bestilte man tidligt i 1923 endnu en kielervogn af den store model. Den leveredes i efteråret 1923 og indsattes solokørende i et togpar Aalborg-Hadsund. På sommersøndage og på mandage - hvor toget skulle medtage kreaturvogne - erstattedes motorvognene på Hvalpsundbanen med damptog. Aalborgbanerne havde nu brug for en reservemotorvogn og derfor besluttede man ved FFJ i 1923, at bestille en tredie motorvogn, af den store type samt at få ombyttet en af de små typer med en stor type.

På fabrikkens anbefaling besluttede man sig for den nye, firkantede type, og de to vogne leveredes midt i 1924. De tre store kielervogne kørte til dels i en fælles pulje, med to i drift og en i reserve. På FFJ indsattes der en stor vogn i løb Frederikshavn - Fjerritslev og retur, hvor den kørte solo. Der viste sig snart mange problemer med de lange kielervogne på APB, men først i 1928 tog man konsekvensen og reducerede anvendelsen af de lange vogne til et enkelt løb Fjerritslev-Frederikshavn. Medregnet Asaa-løbet med den lille vogn, var der således kun to kielervogne i drift og lige så mange i reserve. Men i efteråret 1928 påbegyndtes et ombygningsprogram, hvor kielervognene skulle have motorer med nye cylindre og topstykker og man nåede at få indlagt en sådan i M 3201; men branden på APB's værksteder i 1928 - hvor to reservemaskinanlæg gik tabt - forhindrede at man kom videre. Det hjalp nu øjensynligt heller ikke stort, for det motortog, som man havde genindført på Aalborg-Hvalpsund-banen sidst i 1928, måtte inddrages i marts 1929, hvor krumtapakslen på M 3201 brød sammen. Og midt i 1929 opgav man definitivt kielermotorvognene ved APB.

Efter at maskinanlæg og kølere var fjernet blev de til ”sommerpersonvogne” litra CM med samme numre, men de anvendtes sidst i 30'erne næsten ikke mere. Deres endeligt blev så ydmygende som muligt idet man i 1941 ombyggedes 1203-04 tit tørvevogne. Træskodder blev sat i vinduerne og taget fjernet undtagen over endeperronerne, der fungerede som bremserum. I 1942 bulede de så meget ud, at det var nødvendigt at påsætte kantjern som forstærkninger. 1203 kørte indtil midt i 1945, 1204 1 år mere og først i 1948 ophuggedes de. 3201 blev formentlig ombygget på lignende måde, men kun til stationær anvendelse.