Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Aalborg privatbaner > Aalborg Privatbaner - rullende materiel > Motormateriel

Motormateriel

Her er en samlet oversigt over hvad Aalborg Privatbaner har haft af motormateriel ud over skinnebusser.

APB   M 1 Motorvogn Triangel 1939
FFJ    M 1201 Motorvogn Deutsche Werke 1922
FFJ    M 1202 Motorvogn Deutsche Werke 1922
FFJ    M 1203 Motorvogn Deutsche Werke 1924
FFJ    M 1204 Motorvogn Deutsche Werke 1924
FFJ    M 1205 Motorvogn Triangel 1929
FFJ    M 1206 Motorvogn Triangel 1929
FFJ    M 1207 Traktor Breuer 1929
FFJ    ML 1208 Lokomotiv Frichs 1934
FFJ    ML 1209 Lokomotiv Frichs 1934
FFJ    M 1210 Motorvogn Triangel 1937
FFJ    M 1211'1 Skinnerutebil Triangel/Scandia 1942
FFJ    M 1211 Traktor Frichs 1933
FFJ    M 1212 Skinnerutebil Triangel/Scandia 1942
FFJ    M 1213 Skinnerutebil Triangel/Scandia 1942
FFJ    M 1214 Traktor Fowler 1952
FFJ    M 1215 Traktor Fowler 1952
FFJ    ML  1216 Lokomotiv Frichs 1952
AHB   M 3201 Motorvogn Deutschee Werke 1922
AHB   ML 3202 Lokomotiv Frichs 1936
AHB   M 3203 Motorvogn Triangel 1936
AHB   M 3204 Skinnerutebil Triangel/Scandia 1942
AHJ    M 5201 Motorvogn APBs værksted, Aalborg 1929
AHJ    M 5202 Motorvogn Triangel 1929
AHJ    ML 5203 Lokomotiv Frichs 1936
AHJ    M 5204 Skinnerutebil Triangel/Scandia 1942
AHJ    M 5205 Traktor Pedershaab 1950
AHJ    ML 5206 Lokomotiv Frichs 1952

Se oversigt over rullende materiel i 1957 hos APB. PDF fil 4 MB

Aalborgbanerne var pionerer på motorvogns område - et, eksperiment, der gav maskinafdelingen mange problemer de første år med motorvogne.

Kielervognene

Med disse vogne begyndte man motoriseringen i 1922. Vognene var bygget af Deutsche Werke i Kiel og var udstyret med en 6- cylindret Mercedes motor egentlig bestemt til krigsflyvemaskiner. Motoren var anbragt under vognmidten og trak gennem kobling og gear på de to inderste bogieaksler.

 

Indretningen af Kielegvognene FFJ M 1201 og M 1202.

De havde 2 førerrum, kun skruebremser, rullelejer, trævognkassen med pladebeklædning og tilspidsede vognender. De havde almindelige trækkroge, der gjorde stor nytte når de, - meget ofte i nedbrudt tilstand måtte bugseres hjem! Endvidere træsæder med 3 pladser på den ene side af midtgangen og 1 på den anden og små endeperroner. Pladsforholdene i det hele taget ringe og sæderne ubekvemme.

FFJ M 1203.

Nr. 1201-02 blev leveret til FFJ i 1922 og i 1923-24 fulgte en større udgave - 3201 til AHB i 1923 og 1203-04 til FFJ i 1924 (sidstnævnte var med almindelige flade gavle).

AHJ CB 61 - tidligere M 5201. APB's værksted opbyggede motorvognen M 5201 på baggrund af passagervognen CV 112 i 1929. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Det meste af den tidligere passagerafdeling var bibeholdt og der var toilet og 46 siddepladser. Det tidligere kedelrum var ryddet og omdannet til rejsegodsrum, og begge endeperroner var lukket og indrettet til førerrum. Under rejsegodsrummets gulv var motor og gearkasse anbragt i forlængelse af hinanden.  
Der viste sig hurtigt problemer med vognen og allerede i 1930 havde man opgivet M 5201 og bad Triangel om et tilbud på ombygning af vognen. Triangel foreslog den ombygget til en enkeltrettet vogn med dobbelte lænkeaksler og en ny motor anbragt fortil. Banen fandt dog tilbudet for dyrt i forhold til en helt ny vogn, og M 5201 blev henstillet. Man pillede nu motorudrustningen ud, men ændrede i øvrigt ikke på vognen, der nu anvendtes som personvogn med samme litra og nummer.  
Først ved en modernisering i 1951 forsvandt de sidste spor af vognens motorvognsfortid - bortset fra den ekstremt lange bogie - og vognen litreredes nu Cb 61. I denne form eksisterede den lige til Aalborg Privatbaners lukning i 1969. 

Skæbneliste for de første motorvogne:

5201 blev bygget på værkstederne i Aalborg. Det var CV 112, en 3-akslet kedelpersonvogn, der blev forsynet med motor.
1201 blev udrangeret i 1928, idet den brændte sammen med remisen i Aalborg.
1202 solgtes til Hjørring – Hørtbybanen i 1924, udrangeret i 1947.
3201 udrangeret i 1929, hensat i Hvalpsund, ombygget 1939.
1303-04 udrangeret i 1928, motorer kasseret, vognene hensat - under krigen anvendt som godsvogn til tørv med delvis fjernet overdel.
5201 udrangeret i 1934, motor fjernet, herefter personvogn, CB 61.

Triangelvognene
Med disse vogne gik det væsentligt bedre. Det store antal, der i årenes løb blev anskaffet til både DSB og privatbanerne, var vel en garanti for, at de havde en vis kvalitet. 2-akslede vogne; FFJ 1205-06 samt AHJ 5202 - bygget 1929.

FFJ 1205 på Asaa banen.

FFJ 1205 ved ukendt station med postvogn på krogen.

FFJ 1205 med gengasgenererator monteret under 2. verdenskrig.


3-akslede vogne: AHB 3203, bygget 1936. FFJ 1210, bygget 1937 og APB M 1, bygget 1939 (opr. FFJ 1211). Alle var leveret af De forenede automobilfabrikker, Odense og forsynet med 6-cyl. Continental-motor.  De fik senere 125 HK Leyland-dieselmotorer ilagt.

Vognene blev leveret til privatbaner over hele landet fra 1923-39  bygget op som personvogne, men med motor og førerplads i den ene ende. 

 

FFJ M 1210 Er bevaret hos Mariager - Handest Veteranbane. Motorvognene er teaktræsbeklædte motorvogne, kaldet Triangel-motorvogne efter fabrikken i Odense af samme navn. APB M 1 er også bevaret hos klubben.

AHB M 3203  10 august 1969. Bygget 1936 hos Triangel. 11,2 meter over pufferne. Foto: Martin Jacobsen.

FFJ M 1206. Triangel. Bygget af de forende automobilfabrikker i Odense i 1929. Vejede 14 ton og kunne køre op til 70 km/t. 11 meter over pufferne. Ophugget i  1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Disse vogne var i det store og hele tilfredsstillende. De blev under krigen forsynet med gengasgenerator. Da skinnebusserne kom i drift blev de mest, brugt i tog, der skulle medføre em ilgods- eller postvogn og i tog, hvor der kun var få rejsende, Da de kom frem, var de et fremskridt, men man blev efterhånden mere kræsen. Bortset fra at de var driftssikre og enkle i driften, var deres løb i sporet især i et dårligt spor - ikke lige god.

Diesel Lokomotiver
Der anskaffedes 2 typer, begge med Frichs motorer, dieselelektrisk overføring - og bygget af Frichs.
FFJ 1208-09, bygget 1934, AHJ 5203, bygget 1936 og AHB 3203, bygget, 1936. Alle med 410 HK.

FFJ ML 1208 fotograferet ved remissen i Aalborg 22 marts 1969. FFJ købte denne maskine sammen med ML 1209 i 1934 hos Frichs i Århus. APB havde ialt 4 maskiner af denne type. De andre maskiner var FFJ ML 1209, AHB ML 3202 og AHJ ML 5203. Maskinerne har altid være mørkerøde, såkaldt cerise-fonce' med mørkeblåt mavebælte, en tradition, der videreførtes med anskaffelsen af marcipanbrødene fra Frichs og skinnebusserne der blev anskaffet efter anden verdenskrig.
Maskinerne var velkørende og kørte frem til banens lukning, men kønne var de ikke med det meget firkantede design. Det 50 ton tunge lokomotiv kunne køre op til 80 km/t. på trods af deres klodsede fremtoning. Blev benyttet til fremførsel af godstog og blandetog. Ophugget 1969.
Foto: Jørgen Hagger Jensen.

De indsattes straks efter anskaffelsen i godstogskørsel og klarede sig godt her.  Der var et lokomotiver i brug på hver bane og ind i mellem kørte de også persontog. På eftersynsdage og ved store godstog blev de erstattet af damp. Under krigen måtte man indskrænke brugen af dem. 3203 kørte på naturgas under krigen, det var en hjælp men ingen større succes.

Disse korte og store lokomotiver var hårde ved sporet og de havde en tilbøjeighed til at hugge og slingre hvad et let spor ikke har allerbedst af, men bortset fra det har de gjort god nytte og haft relativt få nedbrud.

I 1952 anskaffedes to diesellokomotiver fra Frichs med 2 x 375 HK motorer. Det var FFJ 1216 og AHJ 5206.

AHJ ML5206 leveret fra Frichs i Århus i 1952. Med disse nye maskiner kunne dampen helt udfases. Marcipanbrødene som de hed i daglig tale var en vellykket maskine og meget driftssikker og kørte frem til banens lukning. Ejet i fællesskab med AHB.
Maskinen havde 6 aksler og vejede 60  ton og kunne skyde en fart af 75 km i timen og kunne have op til 35 vogne på krogen. I 1969 til Skagensbane som SB M5 og i 1993 til Limfjordsbanen hvor den stadig benyttes.

AHJ ML 5206 eksisterer stadig og kører sommertog for Limfjordsbanen. Her fotograferet i 2005, hvor den stadig kørte i bemaling som SB 5. Maskinen er i 2008 malet tilbage til bemalingen ved leveringen fra Frichs i 1952.

Traktorer
I 1927 anskaffedes em lille benzin traktor til FFJ, nr. 1207 fra Breur. Breuermotoren er senere erstattet med en Bedfordmotor. Den blev anskaffet til rangering i Sæby; her var ikke alverden at gøre, men havnebanen var lang, så rangering med togmaskine var upraktisk og yderst sinkende. Under krigen blev den forsynet med generator og kørte i lang tid på Asaa-banen. Den endte igen i Sæby, hvor den i 1960 blev erstattet af FFJ 1211. Er i dag bevaret hos Limfjordsbanen, hvor den er i drift til brug ved oprangering af vogne.

FFJ 1207 kører stadig for Limfjordsbanen. Her er den fotograferet på drejeskiven i 2005.

Det var en lille Frichs-traktor, anskaffet i 1933 til AHTJ (MT 1-2). Kom i 1940 til Kaas briketfabrik, i 1956 til H. I. Hansen i Odense til rangering på pladsen der og i 1960 til Aalborg. Den vejede 12 t, havde 60 HK, akselafstand 2500 mm.

Til rangering i Hadsund N anskaffedes i 1951 AHJ 5205, bygget af Pedershåb i Brønderslev. 90 HK Ford-motor.

AHJ 5205 på drejeskiven på Hadsund nord.

I 1953 leverede Fowler i England - til erstatning for lokomotiv 38 og 39 - 2 traktorer, FFJ 1214-15 til rangering i Aalborg og Nørresundby. De var forsynet med 125 HK Leyland-dieselmotorer.

Fowler rangertraktor M 1215 fotograferet på Nørresundby havnestation. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Skinnebustog
I 1940 leverede Triangel, Odense, en 3-akslet skinnebus til FFJ, således bygget, at den let kunne ombygges til vejbus og det blev den da også i 1948 efter at den havde kørt med generator under krigen.
Scandia leverede i 1942 - 4 stk. skinne/vejbusser med 37 pladser til Aalborgbanerne. De blev litreret FFJ M1212-13, AHB  M3204, AHJ M5204. De kørte under krigen generatorvogne og løste et transportproblem, omend man kunne have ønsket det bedre, men det var det muliges kunst. De blev i 1948 ændret til vejbusser og sat ind bl.a. på Blokhusruten.

FFJ 1211 ved leveringen i 1940. 

Indretningen af FFJ 1211 bemærk at der var dør i begge sider af bussen.