Billetter

APB benyttede indtil lukningen af banerne hovedsageligt den edmonsonske papbillet format 31 x 57 mm.

  

D på billetten betød at det var en retur billet og tilbagerejsen skulle ske inden for en måned. Udstedesesdato blev præget ind i pappet eller stemplet på billetten i toppen ved udstedelse.

 

Også en returbillet - den var ikke påtrykt et D.

    

Enkeltbilletter mærket med E. Billetterne var mange steder påtrykt prisen, og ved den første takstforhøjelser stemplede man billetterne „FORHØJET, så slap man for at trykke helt nye billetter.

På stationerne blev billetterne obvaret i billetskabet, der kunn lukkes med låge.

 

Til billettering i toget hvor der ikke var betjening på stationer havde banerne denne type billetter. Den bestod at et hoved og en stamme hvor billetøren ved udstedelsen klippede til og fra og prisen. Billetten var spejlvendt så man på begge billetter kunne se hvad der var betalt for. Billettypen var meget robust idet prisforhøjelser let kunne klares. Stammen gemte togfører og hovedet fik pasageren.
Varianten findes på også i en 12 klips udgave og fandtes på alle APB's strækninger og til Rutebilen Hals - Gandrup. Aalborg privatbaner havde endvidere månedskort/årskort der hovedsageligt blev brugt af skolesøgende børn.

Aalborg privatbaner fulgte DSB’s standard for hvordan billetter så ud. Man havde kun fællesklasse de sidste år.

Der var et større trykkeri i gang hos banen idet alle stationer skulle have billetter til alle andre stationer på banen samt en del af de større købstadsstationer i Danmark.

De sidste år gik man over til på lidt benyttede stationer at håndskrive billetter ved lidt benyttede rejserelationer.

 

Rejsekort for elever ved teknisk skole.

I starten solgtes kun enkeltbilletter, men efter konkurrencen fra rutebilerne var sat ind omkring 1920 måtte man finde på modtræk. Det lå lige for at indføre returbilletter med rabat, så de rejsende brugte toget i begge retninger. Billetten skulle bruges tilbage inden for en måned og der var typisk en rabat på ca 33 % ved køb af dobbeltbilletter.

Taksttabel fra Fjerritslevbanen. Her er alle takster for enkelt og dobbeltbilletter.

Da systemet var baseret på de edmonsonske papbilletter, som skulle trykkes specielt til hver enkelt forbindelse, betingede DSB sig et mindstesalg på 10-20 stykker om året. De fleste af de mindre privatbanestationer havde derfor kun billetter til få DSB-stationer, som regel købstæder i „nærheden" samt København. Større privatbanestationer kunne godt have billetter til op imod 100 DSB-stationer.

Foruden forskellige former for billigrejser for enkeltpersoner havde man rabatordninger ved grupperejser stærkt varierende i tidens løb og tit til meget lave priser især efter konkurrencen fra rutebilerne satte ind.

Aalborgbanernes takster lå generelt på højde med de konkurrende rutebiler i området.