Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Aalborg privatbaner > Faste anlæg > Remisen i Aalborg

Remisen i Aalborg

Aalborg Privatbaners værksted og remise i Aalborg var bygget efter planer fra DSB's daværende maskindirektør Otto Busse i 1901.

Privatbanernes værksteder skulle også kunne udføre egentlige reparationer og ombygninger udover den daglige vedligeholdelse så det blev et rimeligt stort værkstedskompleks samt en rundremise med 18 spor, der blev opført for enden af Hjulmagervej.  En voldsom brand raserede i 1928 en stor del af privatbaneværkstederne, hvorved et par motorvogne og flere vogne gik op i røg, og bygningerne genopførtes i anden form.

Remisen står der stadig men er beskadiget efter stormen i januar 2005. Remisen er udlejet til Limfjordsbanen.

Indtil begyndelsen af 50’erne var der ikke ændret meget på remisen og det var derfor tiltrængt at der blev bevilget 700.000 kr i moderniseringstilskud fra staten.
Der blev bygget nye velfærdsforanstaltninger til de ansatte med vask, omklædning og kantine, et lille værksted til et motordynamometer samt nedgravning af 4 autolifts til skinnebusser. Hertil kom en ny varmecentral med automatisk fyring samt en rengøringsmaskine til maskindele. Alt beregnet til at fremme revisionerne af de mange jernbane- og vejkøretøjer (busser, påhængsvogne og lastbiler) og til at gøre det mere personalevenligt.Sådan var grundplanen for remisen i Aalborg i årene op til at Aalborg privatbaner lukkede. De fleste af bygningerne stammer fra omkring 1901 hvor remisen blev etableret.

Da William Bay i 1951 tiltrådte som »maskiningeniør« ved Aalborg Privatbaner, var det en broget forretning, han blev leder af: 225 mand beskæftiget ved kørselsafdelingen, værkstederne og kontorerne var i hvert fald tilstrækkeligt som han udtalte, og nogen vil vove at påstå, at der var rigeligt personale.

Der kørte på det tidspunkt stadig 3-4 dampmaskiner og hele 3 damprangermaskiner. Det var vigtigt hurtigt at gøre disse uøkonomiske damplokomotiver overflødige. Der var i 1951 to »marcipanbrød« og 4 skinnebusmotorvogne og 4 påhængsvogne i ordre, men de kunne først leveres i 1953.
Der var indtil 1953 til stadighed 2 dampmaskiner klare til at rykke ud, altså med dampen oppe.

Værkstederne, var fuldt beskæftiget med at holde de 6 motorvogne og 5 skinnebusser samt de 4 »standkister« i drift, foruden de mange person-, post-, rejsegods- og godsvogne. Ikke mindst i juni var der brug for alt persontogsmateriellet til de mange, store skoleudflugter til Sæby, Hadsund og Hvalpsund, så der var travlhed op til juni.

Stadig flotte industribygninger fra industriens barndom med smukke deltaljer. Bygningerne venter på at deres fremtid sikres. Hele komplekset trænger til renovering hvis det skal over leve de næste 100 år.

Under ledelse af William Bay rationaliseredes en del og værkstedet stod for en gennemgribende modernisering af banernes vognpark i starten af 1950' erne og der var ansat 60-70 håndværkere på værkstederne beskæftiget med at vedligeholde, reparere og ombygge.

Privatbaners materielpark omkring 1960 omfattede godt 35 motorlokomotiver, motorvogne og skinnebusser, omkring 60 person-, påhængs og rejsegods eller postvogne og over 250 godsvogne m.v.

Smukke bygninger der bør sikres overlevelse.

Privatbanerne opførte i øvrigt senere længere mod nord endnu en rundremise med 8 spor og drejeskive beliggende ved arealet, hvor DSB's driftsdepot fra 1976 er etableret. Denne remise var en tro kopi af den 18 sporede remise. Remisen anvendtes siden 1920'erne mest som motorvognsremise, idet datidens benzinmotorvogne p.g.a. eksplosionsfaren ikke kunne dele remise med damplokomotiver.

Skinnebusser ved remisen i Aalborg i april 1969 venter på deres videre skæbne.

Den nordre remise blev revet ned i forbindelse med bygningen af Østre Alle og Dag Hammerskjoldsgade frem til 1967/68.

Remisen og værkstedet er i dag ejet af DSB, men udlejet til Limfjordsbanen og Toppenbergs Maskinfabrik, og sidstnævnte har lejet de egentlige værkstedsbygninger til fremstilling og samling af stålkonstruktioner.