Emaljeskilte på stationerne

Indtil midten af 60'erne var specielt de mindre landstationer prydet med gamle emaljeskilte.

Indtil midten af 1920"erne blev stationerne primært benyttet til udendørsreklame for egnens firmaer, og der var kun ganske få reklamer for landsdækkende firmaer. En undtagelse var Skagensbanen med reklamer for whisky på alle stationerne. Her skinner det igennem, at turismen også dengang var af stor betydning for Skagen.

 

De få landsdækkende firmaer, der ses reklamere med emaljeplakater, var Alfa Margarine, Zenith Ure og Dansk Sojakagefabrik. Sidstnævnte emaljeplakat blev i 1917 ophængt på de fleste danske jernbanestationer.

Efter 1925 vender tendensen fra lokale reklamer til emaljeplakater fra landsdækkende mærkevarefirmaer. Disse firmaer tog emaljeplakater i brug overalt i Danmark, i hidtil uhørt omfang. Der skete også en standardisering omkring 1930, hvor skiltene på jernbanestationer blev ens i størrelse, nemlig plane emalje plakater på 58 x 58 cm. De blev normalt fremstillet i oplag på 5-600 stykker.  

Aalborg Privatbaner oprettede fra 1904 sit eget „Privatbanernes Reklamebureau, Aalborg". Med 59 stationer på disse strækninger var det et tilstrækkeligt kundegrundlag. I modsætning til andre privatbaner, fik Nordjylland tidligt også kontrakt med enkelte landsdækkende firmaer om udendørsreklame, to bryggerier, et gødningsfirma og Dansk Esso, Carlsberg og Tuborg havde kontrakt fra 1907 til 1959.

Allerede efter 2. verdenskrig fandt mange privatbaner, at tiden var kommet til at opsige kontrakterne, idet indtægten var for små i forhold til det arbejde, der var med emaljeplakaterne.

År ud og år ind samme emaljeplakater
Udskiftningen på tavlerne med emaljeplakater på de danske stationer var lille. Den samme plakat hang samme sted år ud og år ind. Da standardiseringen slog helt igennem i 1933, blev de samme emaljeplakater fra 1933 til 1965 fast inventar på så godt som alle de 655 jernbanestationer.

Her er en liste over de mest kendte:
Ginge Barberblade, Kawo Korsetter, Det danske Gødningskompagni, Kaffeerstatning Danmark, Zincks Redskaber, Dansk Eternitfabrik, Hellesen, Glud & Marstrand, Philips radiorør, Angulus sko, Nervus eller Nicolaus appolinaris, Albyl, Delfol og Daell’s Varehus.

Skilte der er kendt af de fleste der har kørt med tog i 60'erne.

Tiden var i 60’erne løbet fra denne robuste form for reklame på danske jernbanestationer og emalje plakaterne blev efterhånden nedtaget og blev afløst af papir plakater.

Et lille udsnit af papirreklamer fra DSB: