Fjerritslevbanen

Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane   

De første baneplaner opstod i 1882 og gik ud på anlæg af en bane gennem det vestlige Vendsyssel til Thisted, og da der i 1887 også viste sig interesse for en bane fra DSB’s banestrækning gennem det østlige Vendsyssel til Frederikshavn, enedes man om et samarbejde.

Den fælles komite var først interesseret i Hvorup(gård) som udgangspunkt, men det ændredes hurtigt til Nørresundby og ved den store jernbanelov af 8/5 1894 var medtaget en bane fra Fjerritslev over Nørresundby og Sæby til Frederikshavn. 

Fjerritslev - Nørresundby strækningen blev åbnet den 19/3 1897 og Nørresundby - Sæby - Frederikshavn den 18/9 1899. 

Det var oprindeligt planen at såvel Fjerritslevbanen som Sæbybanen skulle have haft endestation på Nørresundby Havnestation, men driftsfællesskab med de to søndenfjordske privatbaner, Aalborg - Hadsund og Års – Nibe – Svenstrup betød at det var praktisk at etablere fælles godsstation for de 3 privatbaner i Aalborg. I dag kan ses administrationsbygning og den oprindelige godsbanegård øst for Dag Hammarkskjoldsgade ved Jyllandsgade skråt over for politigården. Lokomotivremiser og værksteder for de 3 privatbaner blev etableret ved Kærby og remisen rummer i dag Limfjordsbanen.

Trafikken  

Køreplanen omfattede ved åbningen 3 tog i hver retning. Trafikken på banen udviklede sig hurtigt og i sommeren 1914 kørtes på Fjerritslevbanen på hverdage 4 persontog og på søndage 5 persontog. På Sæbybanen kørtes 4 persontog.

Da man i løbet af 1920'erne indsatte motorvogne forøgedes antallet af tog yderligere.

I sommeren 1947 havde Fjerritslevbanen 7 tog på hverdage og 6 tog på søndage og på Sæbybanen 6 henholdsvis 5 plus lokaltog. 

Fjerritslevbanens opland var smalt, ret tyndt befolket og uden betydende virksomheder - en såkaldt bondebane.

Hovedparten af skinnebustogene de sidste årtier var gennemgående fra Aalborg til Thisted. Rejsetiden varierede mellem 2 og 2½ time. Foto: J. Hagger Jensen.

Persontrafikken  var i 1898/99 150.000 og i 1910/11 524.000. 1946/47 nåedes rekorden: 1.137.000 rejsende hvorefter det igen gik ned ad bakke til  1965/66 400.000 passagerer.

Godstrafikken var i mange år rimelig på trods af mangel på større industri i banens opland og der måtte hurtigt indsættes rene godstog, hvilket dog også skyldtes de meget svage lokomotiver. Foruden de ved danske baner almindelige transporter af landbrugsprodukter, byggematerialer og brændsel, havde man en hel del mergel, tørv og fisk hvoraf en del blev tilført fra Løkkenbanen i Aabybro. 

Godsmængden var i 1899/00 45.000 ton. Under krigen nåede FFJ sin maksimalbefordring af gods idet man i 1943/44 kom op på at transportere 614.000 t. 

Efter krigen faldt godsmængden på banen og  i året 1965-66 var tallet 165.000 tons gods. I 1967/68 faldt godsmængden yderligere til 144.000 ton.

Læs her FFJ's jubilæumsskrift i anledning af banens 50 års jubilæum i 1949 (PDF format)

Slutningen

Det var endeligt slut med FFJ - og Aalborg Privatbaner - den 1. april 1969 - hvor driften af Fjerritslevbanen og den søndenfjordske del af APB blev indstillet.