Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Fjerritslevbanen > Stationer Nørresundby - Aabybro

Stationer Nørresundby - Aabybro

Nørresundby station
Oprindelig station  etableret i 1871 omkring banens krydsning af Thistedvej. På grund af uafklarede forhold omkring placeringen af fast bro over Limfjorden og mulig senere udbygning af privatbaner i området blev stationen kun etableret som træbygning.

Nørresundby station i begyndelsen af århundredet med lokomotiv fra FFJ.

I 1907 opførte Statsbanerne ny hovedbygning tegnet af H. Wenck. Bygningen står der i dag - er fredet og ejes af Aalborg Kommune. Nedlagt som station i 1972.

Arkitekt professor Heinrich Wenck, tegnede i perioden 1894 - 1921  en lang række stationer, bl.a. Københavns Hovedbanegård, Odense og mange flere. Han forestod også ombygningen af Aalborg Banegård i 1930-erne.

Voerbjerg
Trinbræt med grus perron og vingesignal af træ. 1957 - 1969.

Voerbjerg trinbræt den 18-8-1963. Kun en simpel jordperron. Foto: Ulf Holtrup.

Vadum Kirke
Lå syd for en gruppe huse kaldet Torpet. Trinbrættet blev opkaldt efter Vadum kirke der lå tæt på trinbrættet. Trinbræt med grusperron med svelleforkant 1934 - 1969.

Vadum kirke trinbræt den 18-8-1963. Et læskur, bygget af blokhusbrædder lå 50 meter fra sporet. Trinbrætsignalet var en vendeskive med lys på en stander af en gammel jernbaneskinne. I baggrunden til højre anes en banearbejderbolig der stadig ligger der. Foto: Erik V. Pedersen.

Vadum kirke trinbræt den 18-8-1963. Læskærmen lå lidt langt fra banen og har formodentligt også været brugt af busser.  Foto: Ulf Holtrup.

Vadum station

Vadum station lå omkring 10 kilometer fra Nørresundby. Stationen hed Vadum men lå rent faktisk i Øster Halne.

Sporplan Vadum station.


Vadum station den 18-8-1963.  Kvægfold i venstre side af billedet. Foto: Erik V. Pedersen.

Stationsbygningen havde en udbygning på perronen og et stort varehus i træ. Der var overhalingsspor udfor bygningen med stikspor mod øst, der endte i en jordvold. Fra krigens dage lå der vest for stationens indgangssporskifte to lange opstillingsspor, hvorfra der mod øst og bagom stationsbygningen udgik et sidespor til lufthavnen i Aalborg.

Station med hovedbygning af arkitekt P. Poulsen, Randers. Sidespor til Aalborg Lufthavn Pliegerhorst Aalborg West.  

Station er nedrevet.

Vadum station fra vejsiden den 18-8-1963. Foto: Ulf Holtrup.

Indkørsel af godstog ved Vadum station i 1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Vadum station i 1969. Foto: Frank Sørensen.

Nørlang trinbræt
Trinbræt med jordperron på hver side af Vævergårdsvej. Trinbræt oprettet  1949. Oprindeligt ledvogterhus.

Nørlang trinbræt den 18-8-1963. Bemærk at der fører et spor vinkelret på hovedsporet formodentligt ind til banearbejderens trolje. Foto: Ulf Holstrup.

Banearbejderbolig lå ved trinbrættet på adressen Vævergaardsvej 3.

Banearbejder boligen i år 2002 - svært at føre tilbage til et trinbræt.

Biersted station

Havde et temmelig stort stationsområde med overhalingsspor og grusperron og læssespor ud for stationen.

Stationen i 2003 er under modernisering.

Knøsgaard trinbræt

Trinbræt med standard korsformet læskærm i træ.

Trinbrættet i 1969. Foto: Frank Sørensen.

Aabybro station

Kort visende Aaby omkring banens åbning. Der var kun meget spredt bebyggese omkring stedet ved banens åbning. Byen voksede meget efter banens anlæg.

Aabybro var endestation for Hjørring -  Løkken - Aabybro banen indtil 1963 og der var øperron ved overhalingsspor. Syd for stationen yderligere 3 opstillingsspor og maskindepot med opstillingsspor og et varehus med opstillingsspor.

Håndskrevet afgangstavle fra stationen i Aabybro. 31. marts 1969. Foto: Erik V. Pedersen.

Aabybro station i 1969. Stationen var tegnet af Poulsen. Foto: Frank Sørensen.

Aabybro station i 1962, hvor der var besøg af damsærtog fra DJK der skulle til Løkkenbanen. Foto: Charlie Pedersen.

Skinnebus på vej fra stationen mod Fjerritslev i 1969. Foto: J. Hagger Jensen..

Stationen i 2003 fra vejsiden. Er i dag ejerlejligheder.

Stationen i 1969 med vandkran i forgrunden. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Der var også en vandkran i den modsatte ende af stationen. Billedet er taget i 1963. Foto: Erik V. Pedersen.

Næste station var Ryaa.