Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hadsundbanen > Strækningen

Strækningen

Banen udgik fra den sydlige del af Aalborg station – det nuværende spor 0, hvor der var et venteskur i træ.

Hadsundbanens spor ses til venstre. Sporet drejede syd for Kærby ud over Østeraadalen. I dag bruges sporet til Østhavnen. 

Sporet benyttes i dag omkring Aalborg til godskørsel til Østhavnen og af veterantog fra Limfjordsbanen hver søndag i sommerperioden.

Broen over Østeraa i Østeraadalen. Broen er skiftet indenfor de sidste år men brofæsterne er tilsyneladende de oprindelige fra privatbanetiden.

Syd for Kærby svingede banen mod øst over de lave enge i Østeraadalen til Gug station, hvorfra banen løb mod øst i den lave dal beliggende mellem bakkerne ved Lundergårde videre til Gistrup station. Sporet ligger der endnu indtil ca 1 km vest for Gistrup hvor banen til Østhavnen drejer af. Sveller og spor er fra privatbanetiden og flere af svellerne indtil Gistrup er fra 1938. Enten genbrugte eller de oprindelige.

.

Jernbanetraceet mellem Gistrup og Klarup er i dag cykelsti. Her fotograferet ved Klarupvej.

Fra Gistrup station, der lå på Nøvlingvej umiddelbart vest for Hadsundvej, fortsattes stik øst til Klarup station hvorfra banen løb mod Storvorde station ud over det flade terræn ved Romdrup Å og nord og øst om det store bakkeparti ved Klarup – Romdrup - Gudum.

Fra Storvorde gik det stik syd til Sejlflod station, Gudumholm station, Palsgård trinbræt, Louisendal trinbræt, Vaarst station hvor banen løb mod syd ud over de lave enge og nåede Lindenborg å.

Jernbanebroen over Lindenborg å ligger der endnu.

Fra Gistrup kan man i dag cykle ad sti til Klarup ad den gamle banetrace. Fra Vaarst kan man cykle mod syd på sti på det gamle banetrace helt til Hadsund.

Næste station var Komdrup station der lå ret øde. Fra Komdrup steg banen op til Kongerslev station beliggende 32,2 km fra Aalborg. Syd for Kongerslev blev der, så sent som i 1957, anlagt et sidesporsanlæg til Pindstrup Mosebrugs fabriks­anlæg - et sidespor, der indtil lukningen afsendte omkring 6-7000 tons gods årligt.

Randrup trinbræt var næste mulige stop. Herfra fortsatte banen i den vestlige kant af mosedraget ned til trinbrættet Bjerregårdene. Herefter slog banen atter nogle store sving og nåede Bælum station.

Fra Bælum løb banen op til trinbrættet Solbjerg by syd for kirkebyen. Selve Solbjerg station lå ca. 2 km sydøst herfor ved Ravnsborg Skov. Herefter løb banen gennem Sønderskov frem til Veddum station.

Skelund station lå 49,1 km fra Aalborg. Syd herfor svingede banen mod vest og krydsede vejen til Als ved Høgholt trinbræt. Næste station var Visborg inden Hadsund N der var banens endestation. Her var der masser af spor- og udenomsplads.

Signal fra banen benyttet på trinbrætter.