Havnebanen i Aalborg

Da Randers - Aalborg banen blev åbnet i 1869 var der kun spor til et varehuset der lå ved Prinsensgade 15. Aalborg industri og håndværk var på dette tidspunkt koncentreret i det centrale Aalborg og det meste af trafikken til og fra byen gik via søvejen - landtransport var stort set kun postdiligencer.

Aalborg første havnebane blev anlagt i 1875 og lagt øst om Aalborg by og skar Jyllandsgade ved Ågade og i lige linie langs Trækbanen til hjørnet af Løkkegade/Kayrødsgade. Område var stort set ubebygget, undtagen på det sidste stykke ved Søndergade - Østerbro. Havnebanen var en trækbane - dvs at jernbanevognene blev trukket af heste. 

Banen gik vest om Østre havn der lå hvor Nordkraft i dag ligger og derfra ned til kajkanten og mod vest ud til Pontonbroen ud for Vesteraa. 

Rangerpersonale ved Aalborg havnebane i 1899.

I forbindelse med anlægget af den nye banegård i 1902 projekteredes en helt ny dobbeltsporet havnebane øst om Karolinelund til Østre Havn - stort set det nuværende spor -  som så skulle sættes i forbindelse med den gamle banes kajspor frem til Ny havn. I første omgang etableredes dog fra den nye godsplads syd for Jyllandsgade forbindelse til den oprindelige trækbane ved hjørnet af Jyllandsgade og Ågade. I 1904 var den nye havnebane helt færdig, og den gamle havnebane blev fjernet fra stationen til Østerbro.

Snart var der behov for udvidelser af sporarealet og i årene 1910-16 anlagdes depotspor og overleveringsspor til privatbanerne. Aalborgs havnebane fik den ene udvidelse efter den anden, nye virksomheder fik sidespor, ældre sporanlæg udvidedes og forstærkedes. 

Mod vest sluttede havnebanen i 1913 100 meter fra Pontonbroen ud for Vesteraa, men der anlagdes stadig flere sidespor.

I 1916 bekostede byrådet et sidespor til Kvægtorvet, og i 1920 anlagdes spor til det senere Aalborg Værft.  Havnebanen blev længere og længere og endte efterhånden på kajen ved jernbanebroen over fjorden og ved Spritfabrikkens udflytning i 1930'erne nåede havnebanen sin længste udstrækning mod vest, idet den førtes gennem Strandvejen ind til Spritfabrikkerne.

Vogne fra Aalborg Privatbaner på havnebanen i Aalborg. Foto: Poul Wilhelmsen.

Spornettet var 700 m i 1893,  8,3 km i 1899 og over 20 km i 1930.

I dag er havnebanen lukket idet sporet er afbrudt ved krydset Fyensgade/Sønderbro.

Oprindeligt var der spor gennem denne port på Strandvejen til Spritfabrikkerne. Denne sporforbindelse er fjernet omkring 1990, men fabrikken havde indtil slutningen af 90'erne forbindelse fra sporet langs kajkanten. Dette spor blev afbrudt da boligbyggeriet langs havnefronten blev realiseret. Oprindeligt lå der en drejeskive indne for porten.

Mod øst sluttede havnesporet ved Aalborg Portland, men betjente på sin vej dertil en lang række firmaer på Aalborg Havn. Sporet har under 2. verdenskrig fortsat videre til Rørdal lufthavn. Hvorvidt der er som en forlængelse af dette spor er uvist.

Sporet mod Portland kan ikke benyttes mere og er stærkt forfaldent. Næsten alle sidespor er fjernet.   

Smuk brolægning omkring spor ved foderstofkajen.

Spor omkring foderstoffirmaerne - sporet benyttes ikke mere.

I Skalborg anlagdes i 1966 et sidesporsanlæg til FDB's Centrallager. Sporet benyttes ikke længere.

Dansk Eternitfabrik på Østre Alle, havde eget firmaspor, der krydsede Sønderbro lidt nord for vandværket. Sporet kan ikke benyttes og blev ikke benytet de sidste år fabrikken lå her, men via dette spor modtog fabrikken gennem årene store mængder asbest i containere fra oversøiske lande indtil den asbestfri produktion startede.

Sporet til Eternitfabrikken er der endnu, men er flere steder asfalteret over. Her krydser banen stien mellem baneterrænet og Kærby.

Sporet til Eternitfabrikken krydser her Østeraa.

Østhavnen

Aalborg Kommune etablerede i 1972 som led i Kongelige Grønlandske Handels udflytning fra København et sidespor til Østhavnen og i dag betjener sporet Nordjysk Transport Center, Kemikaliefyldestationen m.v. , via den ca. 13 km. lange bane til Østhavnen. De 7-8 km af denne bane indtil Lundergårde følger det tidligere Hadsundbanespor. Dette spor benyttes i dag stadig flere gange om ugen som industrispor til østhavnen og i sommermånderne kører Limfjordsbanen veterantog på denne strækning.