Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Havnebaner i Nordjylland > Havnebanen i Hobro

Havnebanen i Hobro

Havnebanen havde hjemmel i anlægsloven for Randers - Aalborg banen, der blev anlagt i 1860'erne, men banen blev først etableret 1901, som sidste led i den modernisering og udvidelse af Hobro - Ålestrup - Løgstør strækningen i 1893. I denne forbindelse blev også Hobro stations nuværende pompøse murstensbygning opført.

Anlægget af havnebanen var ikke helt enkelt, idet banen overvinder en større højdeforskel - der i sin tid forhindrede anlæg af stationen nærmere ved Hobros centrum - og det krævede store jordarbejder. Samtidig løber en del af banen over tidligere sumpet terræn ved Hobros inderfjord. Anlægget varede fra 1899 til 1901 og blev ledet af ingeniør Vieth - der derefter ansås for kvalificeret til en stilling som driftsbestyrer ved den nyåbnede Ebeltoft-Trustrup Jernbane.

På selve havnen ligger der i dag nogle hundrede meter spor, men det er også alt hvad der er tilbage, på nær altså den sti der er lavet hvor banen lå for få år tilbage. De sidste sporrester på havnen i Hobro i 2006.

I sydenden af stationen svingede den 3 km lange havnebanen i en skarp kurve til venstre ned mod havnen, forbi Hobros rådhus hvor toget kører i skridtgang. Biltrafikken spærredes af to rangerfolk og en lokofører på maskinen sikrer, at ingen kommer i vejen. Overskæringen for hovedvej E 45 var udstyret med tre blinklys til hver side. Banen forløb i en korridor mellem kornsiloer, haver og garager. 

Udviklingen af havnen fortsatte langt op i sidste århundre, hvor havnen ved store anlægsarbejder blev forsynet med syd-, vest- og nordkajer, der var i stand til at betjene byens blomstrende industri og handel og oplandets landbrug.

Der var godstrafik på havnebanen indtil omkring 1994 bl a til Tuborg-depotet, der var største kunde de sidste år. De sidste år bestod godstoget ofte kun af to vogne og en MH maskine der hverdagsmorgener kom til Hobro fra Randers. Sporet endte blindt ved Tuborghegnet, men fortsatte tidligere længere ud - til den gamle Blåkilde Mølle.

MH maskinen med typisk et par vogne med tomme flasker fra Tuborg depotet rullede tilbage til Hobro station og sammen med en række andre godsvogne kørte maskinen tilbage mod Randers om eftermiddagen. Med MH'erens maksimale 60 km/t gik det stille og roligt sydpå til Randers.

Havnebanen havde kælenavnet »Havnegrisen«.,

Øl, Korn og foderstoffer var blandt de produkter man kørte med på havnebanen.

En Frichs bygget Ardelt traktor var tidligere fast stationeret på Hobro station og havde sin egen remise der står der endnu.

Sidste tog på Hobro Havnebane var omkring 1997. Det var et Talent tog på prøvetur.