Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hjørring Privatbaner > Hjørring - Løkken - Aabybro banen > Stationer Løkken - Hjørring

Stationer Løkken - Hjørring

Flere billeder fra stationerne kan ses på Erik V. Pedersen's hjemmeside om HLA, hvor der er billeder fra alle stationerne optaget i 1963 kort før banen lukkede.

Stationerne fra Aabybro - Vrensted.

Løkken station
Halvt mellem-, halvt endestation. Remiseanlæg med to spor til togenes overnatning, drejeskive og sporplads til mange vogne.

Sporplan for Løkken station.

Foto taget fra remissen ud over station 17.08.63. Foto: Erik V. Pedersen.
Til venstre i billedet ses rutebilgaragerne der ligger der endnu. Bag stationen ses det karakteristiske varehus for alle Hjørring banerne, der i dag er fjernet. Hovedsporet er meget langt for at sikre plads til de lange badetog der kunne bestå af op til 15 vogne. Meget stort sporareal.

Løkken station på gammelt postkort. Den oprindelige Løkken station var noget mindre og ført i 1943 fik den sin nuværende noget mere statelige størrelse.

Perronsiden af stationen i 2003 fra omfartsvejen udenom byen, der delvist ligger på det gamle baneterræn. Postvæsenet ejer formodentligt bygningen. En meget flot bygning der er nænsomt renoveret og i dag også er turistkontor. Første, femte og syvende vindue fra venstre har oprindeligt været udgang til perron. Bygningen har oprindeligt været symmetrisk men er udvidet i 1943 i forbindelse med oprettelse af selvstændigt postmesterembede i byen.

Et antal vogne blev i sydgående tog ofte »tabt« i Løkken. Tabt på den måde, at kun en lille togdel fortsatte til Aabybro, resten stod på sidespor i Løkken til hjemrejsen. Samtidig havde man så husly til badegæsterne, der i tilfælde af dårligt vejr søgte til stationen.

En del udflugtstog fra Aalborg bl a med Aalborgs folkepensionister gik i mange år til Løkken. Banen overtog vognene fra  FFJ i Aabybro og kørt videre til Løkken, evt. Hjørring.

Stationen havde en del godstrafik der kulminerede under 2. verdenskrig, hvor tyskerne brugte banen flittigt til materialekørsel til befæstningen af den jyske vestkyst. Der var anlagt smalsporsbane fra havstokken til stationen under 2. verdenskrig.

Den to sporede remisen på stationen med drejeskiven i forgrunden.17.08.63. Foto: Erik V. Pedersen.

Drejeskive fra Vodskov station fra Vodskov - Østervraa banen lå fra nedlæggelsen af denne bane i 1950 indtil også HLA banen måtte lukke på jorden i Løkken, og nåede ikke at bytte plads med Løkkens mindre drejeskive.

Se flere billeder fra Løkken station.

Skøttrup trinbræt
Simpelt trinbræt. Lå hvor vejen mellem Løkken og Børglum Kloster krydsede banen.

Vittrup station
Lå i den sydøstlige del af byen på Trekanten. Havde læssespor.

Stationen i 2003. Pakhus er fjernet. Foto: Martin Søhus.

Gjølstrup station
Lå umiddelbart nord for hovedvejen i byen  og havde læsse- og krydsningspor.

Stationen i 2003. Pakhus er fjernet. Foto: Martin Søhus.

Banedæmning kan ses syd for hovedvejen i byen.

Jelstrup station
Station med læsespor var en af banens  mindste.

Jelstrup station i 2003. Pakhus står der stadig men er beklædt med nye brædder. Foto: Martin Søhus.

Nr. Rubjerg trinbræt
Trinbræt anlagt i 1955, ca 1.5 km syd for Lønstrup. I tjenestekøreplanen gyldig fra den 29. maj 1960 er Nr. Rubjerg trinbræt angivet i km 13,6.
I tjenestekøreplanen gyldig fra den 28. maj 1961 er samme sted angivet i km 12,0.
Flytningen skete af hensyn til børnene fra Rubjeg Knude Fyr. De skulle i skole (fra 6. klasse) i Hjørring med det første morgentog kl. 07.08. Der er ca. 3 km gennem et absolut øde område fra fyret til Nr. Rubjerg i km. 12,0. Afstanden fra fyret til Nr. Rubjerg i km 13,6 var måske lidt kortere, men der var ingen vej at gå ad ! Et problem i den mørke tid af året.

Lønstrup station
En rigtig Badestation. På den første baneplan, regnede man ikke med station i Lønstrup, men rent passagermæssigt blev den en af banes bedste.

Skinnebus holder ved stationen. Pakhuset står der stadig. Foto: Preben Beck. 

Lå på Kystvej. Stationen lå relativt langt fra byen og badestrandene idet der var knap 2 km ned til stranden. Byen er i dag vokset ud til den gamle station. Der var i 1945 planer om at forlænge banen til stranden.

M23 ved stationen 13. september 1963.

Badegæsteventesal måtte allerede opføres året efter banens anlæg i 1914. Om vinteren var ventesalen ly for alle stationernes bænke og bænkevognenes indhold. Bænkene var malet i banens orange farve og med vingehjul på ryglænet.

Stationen havde krydsningsspor ud for stationen og et læssespor øst herfor. Var forsynet med dagslyssignaler i begge ender.

Ventesalen for badegæsterne i Lønstrup i år 2003 fra vejsiden. Om vinteren fungerede bygningen som oplagsplads for de mange bænke fra bænkevognene. 

Ventesalen i forgrunden og stationen i baggrunden fra perronsiden. Også varehuset ligger der endnu og alt fremtræder udefra næsten uændret fra banens lukning.

Læs mere om Lønstrup station

Vennebjerg trinbræt
Trinbræt. Ingen information.

Sønderlev station

Stationen i 2003. Foto fra Skallerupvej. Pakhus er fjernet.

Lå godt placeret i byen ud til Skallerupvej. Der var læssespor ved grovvareforretning.

Liver å trinbræt
Trinbræt ved banens krydsning af Liver å. Ikke oprettet ved banens start.

Tog krydser broen over Liver å.

Hjørring Vestbanegård

Hjørring Vestbanegård blev bygget i 1913, som ”hoved”-stationsbygning til Hjørring - Løkken - Aabybro banen og Hjørring - Hørby banen og senere Hirtshalsbanen. I stueetagen var der ventesale, flere billetsalg, stationskontor, rejsegodsekspedition mv. 1. sal var hovedkontor for Hjørring banerne og privatbolig for driftsbestyreren. På kvisten var der bolig for andre funktionærer. Stationen mindede meget i størrelse om Løkken station efter at den havde fået en tilbygning i 1943, da der blev oprettet postmesterembede her.

Ud for stationen var der 4 hovedspor ud for stationen. Desuden havde Vestbanegården eget varehus og læssespor, ligesom den var godt forsynet med opstillings- og depotspor.

Vestbanegården ophørte med at være stationsbygning i 1942 og blev købt af Hjørring Kommune, da privatbanetogene blev flyttet over på statsbanestationen. Siden har stationsbygningen været med til lidt af hvert, bl.a. blev den under krigen brugt af besættelsesmagten.


Vestbanegården på gammelt postkort.

Løkkenbanen løb nord ud af stationen sammen med Hirtshalsbanen, mens Hørbybanen løb ud mod syd og op over statsbanelinien til Aalborg.

Vestbanegården blev nedlagt som station i 1942 og de 3 baner fik statsbanestationen som udgangspunkt, hvilket medførte en ret omfattende ombygning af statsbanestationens spor og perronanlæg. Der blev anlagt 3 perronspor og 2 omløbsspor for privatbanetogene og hele ekspeditionen blev overtaget af DSB. På Vestbanegården opretholdt man banernes kontor, remiser og værksteder samt de fornødne opstillings- og depotspor.

Perronen på vestbanegården ved indvielsen af banen.

Hjørring Vestbanegård i 2003.  I 1973 brændte tagetagen, og siden har bygningen kun været en skygge af sig selv uden tagetage. Der er dog planer om at sanering af området og renovering eller nedrivning af bygningen.

Hjørring station

Hjørring - Hirtshalsbanen har i dag to perronspor på DSB stationen.