Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hjørring Privatbaner > Rullende materiel > Vognmateriel

Vognmateriel

Det vognmateriel, der i tidens løb er anskaffet, er i de fleste tilfælde af de almindeligt anvendte privatbanetyper fra den tid banerne er åbnet.

HLA indkøbte til åbningen af banen 7 personvogne, 4 bænkevogne, 3 post- og bagagevogne og 36 gods- og kreaturvogne. Person- og bænkevognene rummede i alt 504 siddepladser. Året efter fik banen yderligere 2 personvogne og i 1916/17 endnu 12 bænkevogne. Nu kunne et badetog medtage 1089 passagerer. I 1921 fik man yderligere 15 godsvogne.

HLA ejede i 1925 7 midt- og 2 sidegangspersonvogne, 3 E-vogne, 16 bænkevogne, 3 hvidmalede lukkede, 9 almindelige lukkede, 31 åbne og 8 ballastvogne. 
HLA B2 der senere blev omlitreret til HP C12 er bevaret hos Limfjordsbanen.

HP C 4 i Hjørring, oprindeligt HLA C 31. I slutningen af 40'erne Moderniseret med nye sæder og ombygget til lukked endeperroner. Foto fra 1963.

Bænkevogn med 32 pladser. Oprindeligt HH G 76.  Omlitret til HP G 75. Fotograferet i 1962 på Hjørring Vestbanegård.

Oprindeligt VØ 952 omlitreret til HP H 904. Fotograferet i 1963 i Hjørring.

HB H 971 omlitreret til HP H901. Fotograferet i 1963. Ophugget 1963-64.

Åben godsvogn. oprindeligt HLA Pf 540. Omlitreret til HP Pf 531. Fotograferet i 1963.

Lukket godsvogn. Oprindeligt VØ Q 310 omlitreret til HP Q104. Hjørring Vestbanegård. Foto: Ulf Holstrup 1966.

Lukkede godsvogne. Her ses HP 904-903. Oprindeligt litreret som VØ H 952 og VØ H 952. Fotograferet i 1975. Disse vogne blev i 1962 udlejet til Reva, der havde lejet sig ind i en del af den gamle Vestbanegård. I 1977 flyttede Reva og vognene blev solgt til Jysk jernbaneklub. Foto: Erik Kjærgaard.

HP D 63 fotograferet i 1963 i Hjørring. Oprindeligt HB D 21. Søstervogn til VØ D16 der er bevaret hos Limfjordsbanen.

HP E 83. Ombygget 1933/34 til bænkevogn. Oprindeligt VØ CB 52 og fra 1947 HP CB 52. Længde over puffere 11.180 mm, ophugget 1954/55.

HP IR 194 i Lønstrup i 1963. Vognen var købet fra Horsensbanerne og havde både almindelige koblinger og skinnebuskoblinger og kunne derfor sættes bag efter både skinnebusser og motorvogne med bl a frisk fisk.