Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hvalpsundbanen > Stationer Lundbæk - Holme

Stationer Lundbæk - Holme

Banen fortsatte nu i strandkanen mod næste station:

Lundbæk trinbræt
Billetsalg fra baneformandshus. Der var ringet trafik og billetsalget ophørte i 1921 hvor stationen blev nedsat til trinbræt. Ligger hvor landevejen mod Bislev begynder og nogle få hundrede meter fra Lundbæk landbrugsskole oprettet i 1948. Stationen blev nogle år før banens lukning solgt.

Stationen i begyndelsen af forrige århundrede med familien opstillet til fotografering foran stationen. Bemærk de specielle lygter på bygningen der formodentligt er til at stille olielamper i.

Stationen i 2003. Perronkanten er der endnu. Der er fra Nibe cykelsti ad det gamle banetrace næsten helt til Års. Cykelstien ses til højre.

Stationen i 2008. Perronkanten er der endnu. Stationen har fået den helt store omgang og er svært genkendelig.

Sebbersund station
Stationen blev åbnet som ekspeditricestation men fik i 1914 en stationsmester. Ekspeditricestatation igen fra 1951.

Havde et meget langt læssespor - og lå ganske øde. Der var ingen bebyggelse i stationens nærhed, men det var den nærmeste station for Sebber by der lå ca 1 km fra stationen på den anden side af Sebbersund.Stationen i 2003. Der er cykelsti forbi stationen på det gamle baneterræn.

Halkær station/trinbræt 


Oprindeligt benævnt Halkjær. I 1958 blev navnet ændret. Har både været betjent af stationsmester og ekspeditricer.  I 1968 blev stationen nedsat til trinbræt.
Stationsbygning af den lange standardtype. Læssespor nord for bygningen.

Halkær station i 1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

 

Stationen i 2003. Stationen er stærkt ombygget og ukendelig. Stationen har efter 1969 været brændt. Perronkanten er der endnu.

Hedegårde trinbræt
Nøgent trinbræt med jordperron og et par pinde i jorden og en skøn beliggenhed med udsigt over Halkær ådal. Skinnebusserne kunne standse her fra 1944, men først i 1949 blev der oprettet et trinbræt.

Vegger station
Oprindeligt benævnt Vægger. I 1958 ændret til Vegger. Stationen var næsten magen til Sebbersund. Her var der et langt læssespor med siderampe og et krydsningsspor overfor stationsbygningen.

Stationen var fra banens start betjent af en ekspeditrice, men efter et par år blev hendes mand udnævnt til stationsmester. Fra 1911 til 1954 var der stationsforstander på stationen og igen fra 1954 ekspeditrice.Stationen i 2003.

Skivum trinbræt
To km fra Vegger lå trinbrættet. Kun et par pinde i jorden og en lav jordperron. Lå øde et par km vest for landsbyen Skivum og oprettet i 1949.

Langdal trinbræt,
En km længere ude lå trinbrættet oprettet i 1949 der bestod af en kort jordperron, et skilt og et trinbrætsignal til brug for de få, der i tidens løb benyttede stedet.

Trinbrættet i 1969. Foto: Frank Sørensen.

Blære station
Havde et kombineret overhalings- og læssespor udfor perron. Lå sydøst for landsbyen med sidespor til grusgrav og var typisk dansk privatbaneidyl.

Stationsskiltet fra Blære station.

Stationen i 2003.

Svenstrupgaarde trinbræt


Nøgent trinbræt oprettet i 1955 på baggrund af anmodning fra 24 beboere, der selv måtte betale for trinbrættet..

Aars station
Lå knap 50 km fra Aalborg og var en DSB station oprettet 1893 i forbindelse med etablering af banen mellem Hobro og Løgstør - Himmerlandsbanen. DSB's station blev benyttet efter 1910, men fra 1903 til 1910 havde Hvalpsundbanen sin egen station overfor DSB's. Fra 1966 var Aars station på Løgstørbanen kun godsstation.

Aars station i 1950. Arkiv: Leif Jeppesen. 

Se flere billeder fra Aars station.Skinnebus på stationen i 1969. Foto: Frank Sørensen.Skinnerester ved stationen i 2003. I baggrunden rutebilstationen. Stationen er i dag nedrevet og alle spor er fjernet Foto: Martin Søhus.Stationsområdet med enkel godsvogn i 2003. Remisen for rangertraktoren i baggrunden. Alt er i dag fjernet. Foto: Martin Søhus.

Remisen for rangertraktor ved stationen i stærkt forfald i 2004. Tilbygningen til højre er lavet af gamle sveller sat på højkant.

Pisselhøj trinbræt
Trinbræt oprettet 1949 med jordbunke som perron men skinnebusserne hold her allerede fra 1944.

Velholdt med blomsterbede og et læskur de sidste år.Trinbrættet i 1964. Foto: Ulf Holstrup

Jelstrupgaarde trinbræt
Først officielt oprettet i 1949 men allerede i 1944 holdt skinnebusser her. trinbrættet bestod af et par pinde i jorden og en jordperron.Trinbrættet i 1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Havbro station
Stavemåden var indtil 1958 Haubro. Stationsbygningerne fra Haubro til Hvalpsund var tegnet af Ejner Packness og er alle lavet i forbindelse med banens forlængelse i 1909 fra Års til Hvalpsund.

Fra 1915 til 1957 var der stationsmester på stationen. Øvrig tid ekspeditricer. Den sidste stoppede i 1968 og der var derfor kun trinbræt det sidste år.

Der var stor persontrafik på baggrund af ungdomsskole/efterskole, der lå ved stationen. 

Stationen i 1964. Stationen var ren privatbaneidyl til det sidste med smukt klippede træer lang perronen. Station med privat sidespor. Foto: Ulf Holstrup.

Stationen i 2005 fra vejsiden. Stadig meget flot bygning.Bemærk den flotte afvalmning af gavlen over vinduet der var karakteristisk for Packness stationerne på strækningen.

Holme station/trinbræt


Oprettet som station i 1918 idet baneformandshuset blev udvidet med ventesal og postlokale og der blev anlagt læssespor. Betjent af ekspeditrice indtil stationen i 1931 blev nedsat til trinbræt. Trafikken til og fra stationen var beskeden.

I 1960 blev læssesporet fjernet.

Tegnet af Ejner Packness, men ligner ikke de andre stationer helt på baggrund af sin fortid som baneformandshus.

Trinbrættet i 1964. Foto: Ulf Holstrup.

Holme station i 2008 er svær at finde og ligger stadig helt øde og der kan ikke have været meget trafik fra stationen.

Næste station var Farsø.