Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hvalpsundbanen > Stationer Farsø - Hvalpsund

Stationer Farsø - Hvalpsund

Farsø station
Havde to private sidespor til grovvareforretninger, der var gode kunder ved banen. Kartoffeleksport var fra 1950 til banen lukkede en stor transportartikel for banen fra et par private pakhuse ved indgangssporskiftet.

Stationsskiltet i 1963 med smukke detaljer i murværket. Stationsbygningen var tegnet af Ejner Packness. Stationen blev i 1977 nedrevet. Foto: Ulf Holstrup.

Stationen var til det sidste en af de større stationer med stationsmester, trafikekspedient, portør og kontorfunktionær.

 

Stationen i 1969. Foto: Frank Sørensen.

Stationen i 1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Urene fra stationen blev efter nedrivningen af stationen i 1977 indsat i tårnet på Sparekassen Farsø. Billede fra 2004.

Fandrup station/trinbræt
I 1968 nedsat til trinbræt. Stationsbygningen var tegnet af Ejner Packness.

Fandrup station 16-08-64. Foto: Ulf Holstrup.Stationen i 2003. Foto: Martin Søhus.

Dammergårde trinbræt

Oprettet 1949. Banens mest primitive, kun et par pinde i jorden markerede stedet og en lille klat jord som perron.

Trinbrættet 16-08-64. Foto: Ulf Holstrup.

Ullits station
Station med krydsnings- og læssespor og der var sidespor til grovvareforretning. I den nordlige ende varehus. Stationsbygningen var tegnet af Ejner Packness.

Stationen nogle år efter anlæg fra vejsiden. Foto: Tønnis.

Foto fra stationen nogle år før banens lukning. Foto: Ulf Holstrup.

Foto fra stationen nogle år før banens lukning. Foto: Frank Sørensen.Stationen i 2003 fra vejsiden. Foto: Martin Søhus.

Stationen i 2004 fra perronsiden med den karakteristiske facade for stationerne.


Hestbæk trinbræt
Oprettet 1951 og lå vest for Ullits og bestod af en kort jordperron og et skilt.Trinbrættet i 60'erne. Bestod af en kort jordperron, navneskilt med køreplan og vingesignalet. Foto: Ulf Holstrup.

Illerisøre trinbræt

Oprettet 1951  knap 1 km fra Hvalpsund og bestod af kort jordperron med svelleforkant. Betjente den nordlige del af Hvalpsund bebyggelsen.

Illerisøre trinbræt 16-08-64. Typisk for Aalborg privatbaner. Trinbrætnavnet på gammel skinne og vingesignal sat fast på gammel skinne gravet ned i jorden. Foto: Ulf Holstrup.

Skiltet på standerne på banen.


Hvalpsund station
Endestationen i Hvalpsund havde to perronspor og en tosporet remise med en kort drejeskive foran og lå næsten nede i vandkanten helt ned til Hvalpsund. Der var svelleperron til spor 2 og læssespor og opstillingsspor. I sporet til færgelejet var der et rebroussement.

Stationen nogle år efter anlæg. Foto: Tønnis.

Stationen i 1975.

Stationen i 2004 fra perronsiden - stadig en flot bygning. Stationsbygningen var tegnet af Ejner Packness.

Remisen ved stationen i 1969. Foran remisen var der en drejeskive. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Remisen i 1975. Der er ikke sket meget sidende banen lukkede.

Remisen er i 2004 rutebilgarage for Connex og rute 100. De gamle porte i remisen er brutalt erstattet af en skydeport. Skuret i forgrunden er af nyere dato.

Logihuset i Hvalpsund

Logihus bliver nu indrettet som jernbanemuseum. Udbygningen i træ på siden af bygningen er toiletfaciliteterne, der kun var adgang til udefra.

Indtil det sidste overnattede lokomotivpersonalet i Hvalpsund hver nat i logihuset.
 
Huset blev brugt fra stationens oprettelse i 1910, men har siden Hvalpsund-banens nedlæggelse i 1969 stået tomt og ubenyttet hen.
Huset ligger i tilknytning til banens stationsbygning og remise, der nu er privatejede, mens logihuset ejes af kommunen. I adskillige år har den lokale borgerforening haft ønske om at omdanne det lille logihus til et museum for jernbanen, færgedriften over Limfjorden og den lokale fiskerihavn.

Kommunen ønskede i 2006 at fjerne det forfaldne overnatningshus, men Farsø Kommunalbestyrelse besluttede i stedet at overlade huset til borgerforeningen sammen med de 25.000 kr. som nedrivningen ville have kostet. Siden har borgerforeningen søgt i alt 235.000 kr. hjem fra en række fonde til at sætte huset i stand for.

Det er en del mere, end det udarbejdede renoveringsbudget lyder på. Men fonden Real Dania, der har ydet det største tilskud på 120.000 kr. forlanger huset ført tilbage til sit helt oprindelige udseende, hvorfor der bl.a. skal fremstilles nøjagtige kopier af de originale vinduer og døre.

Der arbejdes med huset indvendigt.

Færgeoverfarten Sundsøre - Hvalpsund

I 1910, da jernbanen kom til Hvalpsund, og gav hurtig forbindelse til Aalborg, blev det aktuelt at drøfte en færgeforbindelse til Sundsøre. 


Færgelejet i Hvalpund i 1969.

 

Der er i 2007 indsat ny færge mellem Hvalpsund og Sundsøre.