Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hvalpsundbanen > Stationer Svenstrup - Nibe

Stationer Svenstrup - Nibe

Svenstrup station
Banen udgik fra statsbanernes station i Svenstrup. Fra 1902 kørte alle banens tog til og fra Aalborg station. Stationer Aalborg - Svenstrup.

Svenstrup station i 2003. Den gamle perronkant ses midt i billedet.  Toiletbygningen i forgrunden.

Godthåb station
Stationen lå vest for Tostrupvej hvor Oldstien krydser vejen. Oldstien er anlagt ovenpå baneterrænet.

Billetsalgssted, siden station med såvel overhalings- og læssespor udfor stationsbygningen. Mod vest et sidespor til Zink's fabrikker.

Godthåb station 18.8.1964. Foto: Ulf Holtrup.  Stationsområdet i retning mod Nibe. Bygningen i forgrunden til venstre i billedet er et tørrehus fra Zinks fabrikker, der indtil for nogle få år siden blev benyttes til tørring af træ til værktøj/haveredskaber. Bygningen til højre i billedet er den tidligere Godthåb brugs.  Pakhuset bagest til venstre i billedet står der også endnu og er grøntmalet. Station og pakhus til højre i billedet er nedrevet.

Godthåb station 18.8.1964. Foto: Ulf Holtrup.  Station og pakhus i forgrunden er nedrevet. Bygningen i baggrunden til højre er den gamle brugs, der nu er lukket men stadig står der.

Området hvor Godthåb station lå i 2003. Bygningen i baggrunden hvor brugsen lå og et rødt pakhus til højre står næsten uberørt endnu. Busholdepladsen ses til højre i baggrunden.

Stationen i 1969. Foto: Frank Sørensen.

Byen udviklede sig en del efter banen men byudviklingen hovedsageligt sket længst væk fra banen.

Området ved den nedlagte station 2002. Stationen lå til højre i billedet. Nogle af stationens pakhuse står der endnu.

Tostrup trinbræt
Trinbræt 1944 - 1969. Flere anmodninger om etablering af tribræt før 1944 blev afslået og først med indførelse af skinnebusserne blev der oprettet trinbræt. Lå meget øde med kun et hus i nogenlunde nærhed og ca 1 km ude ad Tostrup Brovej i forhold til  landsbyen Tostrup. I dag ca 100 indbyggere.

Tostrup Trinbræt 18-8-64 Foto: Ulf Holtrup.  Trinbrættet havde ingen perron eller læskur og kun trinbrætsignalet og navneskilt angav beliggenheden. Et ukrudtstog med 3 mand passerer her trinbrættet.

Trinbrættet i 1969. Foto: Frank Sørensen.Banetraceen i 2002 fotograferet fra trinbrættet mod øst. I forgrunden et par halvrødne sveller pløjet op under markarbejde.

Store Restrup
Trinbræt 1944 - 1969. Også oprettet da skinnebusserne blev indført. Lå meget umotiveret 300 m fra adgangsvejen og 1600 meter fra St. Restrup. Uden bebyggelse i nærheden. Uden perron. Mere primitivt kunne det ikke blive.

Store Restrup 18-8-64 Foto: Ulf Holtrup. 

Ingen spor i dag. Beliggenheden usikker.

Sønderholm station


Sønderholm Station 18-8-64 Foto: Ulf Holtrup. 

Den store station lå umotiveret næsten 2 km syd for Sønderholm by ad Sønderholm Hedevej og man havde formodentligt regnet med byudvikling omkring stationen. Byen udviklede sig dog i stedet omkring landevejen mellem Aalborg og Nibe. I dag ingen bebyggelse i nærheden ud over nogle spredte gårde. Krydsningsspor anlagt i 1902 og der var fra starten læssespor.

Sønderholm station i 1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen. Stationen var af den lange type med overhalingsspor ved perron og læssespor i forlængelse af perronen. 

Sønderholm station 18-8-64. Foto: Ulf Holtrup. 

Stationen i 2002 fra vejsiden. Svært at genkende bygningen som var station. I forgrunden ses toiletbygningen.

Stationen i dag fra perronsiden. Perronkanten ses stadig og indgår i haveanlægget.

Nyrup Mark

Trinbræt 1935 eller 1938 - 1969. Havde et korsformet åbent læskur af standardtypen. Meget øde beliggenhed og ca 2 km syd for landsbyen Nyrup. I dag under 100 indbyggere.

Trinbræt skiltet fra Nyrup mark.


Nyrup mark 18-8-64. Foto: Ulf Holtrup. 

Nyrup mark 18-8-64.  Foto: Ulf Holtrup. 

Binderup station/trinbræt

Stationsnavnet kan stadig ses på huset

Binderup billetsalgssted blev indrettet i et baneformandshus, men trafikken var så ringe at Binderup blev nedsat til trinbræt i 1921. Man kunne i toget købe billet til nærmeste station, hvorfra man på stationen skulle købe billet til videre befordring.  Banen beholdt dog huset efter 1921. 

Et par bænke af Aalborg Privatbaners standardtype har også overlevet ved stationen.

Binderup station i 1899 - minde kunne det ikke blive. Familien Jacobsen styrede stationen  - hun ekspeditrice og han banevogter. Stationer med ekspeditricer blev kaldt "konestationer".

Binderup station ses til højre i billedet. Foto: Frank Sørensen

Stationen ligger der endnu gemt i beplantning. De to små karakteristiske gavlvinduer på første sal er bevaret. 

Skal trinbræt
Kun et par pinde i jorden og oprettet i 1949 tæt på ledvogterhuset ved hovedvejen ind til Nibe. 

50 meter fra hvor Skal trinbrættet lå indtil 2008 dette vogterhus. Her har formodentligt kunne købes billetter i en periode.

Trinbrættet blev en del benyttet som udflugtssted for Aalborggenserne. Flere store særtog er kørt til og fra dette trinbræt og Skal pavillonen der stadig ligger der.

Nibe station
Banens største station. I perioder store godsmængder til og fra stationen fra byens industrier. Banen kom til at betyde meget for byen.

Nibe lidt fra oven i midten af 60'erne. Stationen lidt nedenfor midten af billedet. Meget stort og øde stationsområde. Omfartsvejen omkring Nibe ses i forgrunden. Nibes nye rådhus ligger lidt til højre for den nedrevnes station i dag.

Stationen i 1969. Opført ved banens åbning i 1899. Foto: Frank Sørensen.

Bygningen var imponerende og stationsarealet stor og øde. Der var varehusspor, læssegalge, drejeskive enderampe og vandkran. Stationen lå mellem omfartsvejen og byen. 

Stationen nedrevet i 1971 og Nibe rådhus er placeret på stationsområdet. Meget få spor efter banen omkring Nibe i dag.

Stationen i 1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Nibe station i 1969. Foto: Jørgen Hagger Jensen.

Stationen i 1969. Foto: Frank Sørensen.

Læssegalge og drejeskive på stationen i 1969. Foto: Frank Sørensen.

Det samlede stationspersonale er her samlet på perronen nogle dage før banen lukkede.

Stationen fotograferet fra omfartsvejen. Stationen bagest og pakhuset til højre i billedet. 

Næste station var Lundbæk