Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Hvalpsundbanen > Strækningen

Strækningen

Banen udgik fra statsbanernes station i Svenstrup. Banen svingede syd om byen og løb ad den nuværende sti Oldstien i Svenstrup og nord om Godthåb (Zinks fabrikker)  til Tostrup trinbræt  videre til trinbrættet Store Restrup -  Sønderholm station og videre i vestlig retning til Nyrup Mark trinbræt og videre mod Nibe station, 24,6 km fra Aalborg, der var banens største mellemstation. 

Fra Nibe fortsattes mod Års og Hvalpsund.

Skinnebus krydser Godthåbsvej. Foto: Frank Sørensen.

Strækningen ligger i dag hen som grussti i Aalborg Kommune. Strækningen i Svenstrup og Godthåb er asfalteret og indgår i stinettet som Oldstien. Der er en meget smukt beligende asfalteret sti på baneterrænet langs Halkær ådal.

Her krydsede banen Hasseris Å i en smuk bro i granit der stadig ligger der. Der er en svært farbar grussti hen over broen i dag.

Binderup Å krydsedes lige efter Skal trinbrættet. Broen er blevet udskiftet.