Jernbanefrimærker

Banemærker og fragtbreve.

Fra starten af de Nordjyske privatbaner indførtes der muligheden for at sende mindre pakker på op til 25 kg med iltogshastighed mellem de i et reglement for befordring af frimærkepakker angivne ekspeditionssteder i hele Danmark.

Pakkerne skulle forsynes med afsendelsesbanens jernbanemærker og indtægterne blev godskrevet afsendelsesbanen, og der var ingen afregning for banepakker mellem banerne.

Jernbanefrimærkerne indeholdt oprindelig kun banens navn og pris. Senere blev banemærkerne mere dekorative, idet de forsynedes med tegninger af lokomotiver og andre ting med relation til banen og i flere tilfælde også banernes logo.

Fra midten af 1920'erne fik mærkerne motiver med kendte bygninger eller turistattrationer i banernes opland, og fantasien til udformningen fik frit løb. Steg taksten på en bane blev mærket overtrykt med den nye takst. På landsplan er der med overtryk lavet over 2000 forskellige danske jernbanemærker/godsfrimærker.

Hver bane havde sit eget takstreglement for befordring af personer; gods, levende dyr, lig m.m. Gods har kunnet sendes med banerne som stykgods eller vognladningsgods. Til forsendelserne er anvendt fragtbreve, og befordringen er foregået som almindeligt fragtgods, hvortil man brugte hvide fragtbreve. Skulle godset, f.eks. levende dyr og fødevarer; hurtigt frem til modtageren, afsendtes godset som ilgods, og ilgodsfragtbrevene var røde/lilla, og forsendelsen var dyrere end fragtgods. Endelig kunne man også sende sin varer som ekspresgods. For en ekstra høj takst blev godset afsendt med først afgående plantog. Ekpresgodsfraktbrevet var brunt.

Godsfrimærker brugt på Aalborg Privatbaners strækninger
Indtil 1917-19 benyttede de respektive baneforvaltninger til egen trafik deres egne mærker, medens det 25 øres pakkemærke fra Nordjyllands Forende privatbaner kun blev brugt til gennemgående trafik. Efter 1917/19 benyttedes fælles frimærker fra Aalborg Privatbaner.

Frimærkerne nedenfor er et udpluk af de mange mærker der har været brugt.

Aalborg - Hadsund jernbane
AHJ  havde selvstændige jernbanefrimærker fra 1900 - 1917/19. Frimærket med overtryk nedenfor er dog lavet med overtryk i 1919 med værdien 25 øre overtrykt et 10 øres mærke. Man skulle bruge de gamle mærker op.

 

Fjerritslev - Frederikshavn jernbane
FFJ havde selvstændige frimærker fra 1897 - 1917/19. Frimærker nedenfor er trykt i forbindelse med åbning af banen.

 


 Udgivet 1897.    

Aars - Nibe - Svenstrup jernbane
ANSJ havde selvstændige frimærker fra 1899. Navnet på bane blev ændret i 1910 til AHJ da banen blev forlænget til Hvalpsund og der blev lavet et sæt nye mærker.


Udgivet 1899.


Nye mærker da banen blev forlænget til Hvalpsund i 1910. De samme symboler som før banen blev forlænget optræder stadig på mærket - robåden og tyren/koen.

Nordjyllands Forende jernbaner
Fra 1902 sammensluttedes af AHJ - AHB - FFJ til NFP. Navnet ændret til Aalborg Privatbaner i 1915. Pakkemærke nedenfor fra Nordjyllands Forende privatbaner blev brugt til gennemgående trafik på banerne sammen med de respektive selskabers mærker.

Bemærk at det er Aalborg bys byvåben der er i midten af frimærket selv om man kaldte sig Nordjyllands forenede jernbaner. Det var nok ikke det bedste signal at sende hvis man ville have banerne omkring Hjørring med i sammenslutningen og det kom de da heller ikke.

Aalborg Privatbaner
Her er et udpluk af godsfrimærker brugt under APB fra 1916.  De gamle mærker fra de enkelte baneselskaber brev dog brugt i flere år efter blot med overtryk når taksterne steg.


Her er igen brugt overtryk når der kom nye takster.


    
    

 


Frimærke fra 1965. Hjørring - Aabybro  og Sæby - Frederikshavn strækningen er væk.


Skinnebusser på mærkerne. Anvendt fra 1947. Tegneren af skinnebussen har haft en dårlig dag - proportionerne på skinnebussen virker forkert - der er for meget luft under vinduerne eller vinduerne er for små!.

  
Marcipanbrød på mærke anvendt fra 1956.


Aalborg byvåben anvendt fra 1959. Man var ikke helt tro mod byvåbnet. Nogle besynderlige ål svømmer rundt i vandet.


Jens Bangs stenhus - fra 1952.


Cimbrer tyren i Aalborg fra 1965.


Limfjordsbroen før udvidelsen fra 1956.


Aalborg slot.


Skinnebusser på frimærker.

Frimærkerne blev også brugt på banernes rutebiler. Frimærker er overstemplet Blokhus bilen.

Skagensbanens frimærker

 

 

Hjørring privatbaner

Frimærker fra Hjørring Aalbæk jernbane, da man troede Hirtshalsbanen blot var en sidebane til Aalbækbanen.

Frimærker fra Hjørring - Hirtshals, da man havde erkendt at strækningen til Aalbæk aldrig blev anlagt.

Frimærker fra Hjørring - Hørby banen. Frimærket til venstre er overstemplet med Hjørring - Aabybro.

Vodskov - Østervraa banens mærker.

Thisted - Fjerritslev jernbane

Randers Hadsund jernbane