Om denne side og kilder

Jernbanerne har været med til at præge Nordjylland udvikling og skabe de byer de kørte igennem/kører igennem. Byer er opstået omkring stationen efter at en station nærmest er blevet placeret på åben mark. Mange af byerne har ikke længere jernbaner efter at Aalborg Privatbaner og dele af Hjørring privatbaner blev nedlagt, men byerne og mange af stationerne findes stadig.

Det kan være svært at skelne mellem nostalgi og historisk interesse fordi mange af de forsvundne jernbaner også er en del af vores forsvundne fortid. Denne side er skabt i kærlighed til jernbanerne og de folk der var med til at holde dem i gang til det sidste i en meget simpel og billig driftsform.

Siden indeholder tekst om alle banerne i Nordjylland. Desuden er der omkring 1100 billeder på siden. Der er mange historiske billeder taget før 1970 og billeder af de stationer og anlæg fra banerne der stadig findes i dag fra hele Nordjylland.

Alle nyere foto fra 2001 og frem er optaget af Finn Madsen, hvis ikke andet er nævnt. Fotografer er generelt nævnt under billeder hvis disse er kendte. Er jeg kommet til at bruge et billede uden tilladelse eller uden at kreditere fotografen beklager jeg det. Send mig en mail om dette.

Webmasteren på tur med Limfjordsbanens skinnebus i 2002.

Billederne optaget af Finn Madsen og Jørgen Hagger Jensen må ikke anvendes uden tilladelse.  Hvis du sender en mail og anmoder om lov til at bruge billederne vil du normalt kunne få denne tilladelse, hvis fotografen nævnes under billedet.

Billeder optaget af Ulf Holtrup og Erik V. Pedersen må ikke anvendes uden tilladelse.

Frank Sørensen, Michael Winther, Preben Beck og Erik Kjærgaard med flere har også bidraget til denne internetside med billeder. Flere billeder er hentet fra Limfjordsbanens arkiver. Tilladelse til brug af billeder andre steder skal indhentes ved den enkelte fotograf.

Må jeg linke direkte til specifikke informationer på Nordjyllands Jernbaner ?

Ja, der må gerne linkes direkte til undersider, dog ikke fra en frame - siden skal åbnes i et nyt browservindue. Det er ikke tilladt at linke direkte til billeder, tegninger, PDF-filer m.v.

Bøger om emnet og øvrige kilder:

Danske jernbanestrækninger - en bibliografi. Jeppe Hansen. Dansk jernbaneklub 1999.

Bendixen, Erik og Kurt Gudmundsen: Jernbaner i Aalborg gennem 125 år, København 1994.

Gregersen, A.: Nedlagte baner. Aalborg Privatbaner, i: Signalposten 1969 nr. 6 s. 223- 230, 970 nr. 1 s. 18 -23, 1970 nr. 2, s. 34 -39, 1970 nr. 3, s. 66 -73 og 88- 93.

Guldvang, S. A.: Farvel til Aalborg-Hadsund Jernbane. 2. december 1900- 31. marts 1969, i: Jernbanebladet 1969 nr. 1, København 1969, s. 19- 21.

Holtrup, mf(red.): Aalborg Privatbaner. nordenfjords, i: Danske privatbaner i foto. Fotohefte 1, Signalpostens Forlag 1970.

Holtrup, mf(red.): Aalborg Privatbaner. Søndenfjords, i: Danske privatbaner i foto. Fotohefte 2, Signalpostens Forlag 1970.

Hougaard, Chr .: Aalborg Privatbaners 50 års jubilæum, i: Jernbanebladet 1949 nr. 8, s. 128- 133.

Håndbog for den danske privatbanestand, flere årgange.

Lauge Bock, Frederikshavn jernbanestation, 1979.

Niels Jensen Nordjyske jernbaner, 1976.

Svens B. Olesen. Den trafikale udvikling. Nørresundbys Historie 1850 -1970.

William Bay Danmarks Damplokomotiver, 1977.

APB Driftsmateriellet 1952 JMJK, 1988.

APB 2 Person-, post- & rejsegodsvogne JMJK 1990 Aalborg Privatbaner.

Samling af Ordrer og Bestemmelser. Hæfte 1. 1919.

Arnold Andersen Sæbybanen, 1999.

Betænkning afgivet af den af Ministeren for Offentlige Arbejder under 30. december 1936 nedsatte Kommission. 1939.

Betænkning afgivet af den til Undersøgelse af Aalborg Privatbaners trafikale og økonomiske forhold nedsatte Kommission, 1949.

Betænkning afgivet af den af ministeren for offentlige arbejder under 23. april 1954 nedsatte privatbanekommission.

Besigtigelseskommissionen for Jernbaneanlægget Nørresundby - Fjerritslev. 1895.

Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane, 50 års jubilæumsskrift 1949
Danmarks Land og Folk 1909 Driftsberetninger flere årgange.

Jensen, Niels: Nordjyske jernbaner, København 1976.

Poulsen, John: Farvel til Aalborg-banerne, i: Jernbanehistorisk Årbog 1994, København 1994, s. 56- 59.

Poulsen, John: Motormateriel fra udenlandske fabrikker før 1945. Motor Materiel 2, København 1984.

Poulsen, John: Skinnebusser. Motor Materiel 3, København 1989.

Vinholt-Nielsen, Lars: Jernbanelovene i 1894, i: Jernbanehistorisk Årbog 1994, København 1994.

Vinholt-Nielsen, Lars, John Poulsen og Ole-Chr. Munk Plum: Privatbanerne gennem 125 år, København 1994.

Hartmann Andersen, som jeg så det - og som jeg ser det. Et landsbysamfund i forandring. Mylund 1988.

Fra land og by 4. Lokalhistorie fra Brønderslev og omegn. Brønderslev 1994.

Vodskov - Østervraabanen. Birger Wilcke mfl.

Nørresundbys historie 1850-1970.

Aalborg bogen 1969. Til lands  - til vands og i luften.

368 meter tog. Limfjordsbanen historie og materiel.

Aalborg G. station. Artikel i Jernbanen 4-1992.

Steen Ousager.  Politik på skinner. Lokalbanespørgsmålet og Nordfyens privatbaner i Dansk trafikpolitik ca 1920 til 1970.

Gammelt Nyt temahæfte 100-året for Aalborg-Hadsund jernbane. Udgivet af lokalhistorisk Forening i Hadsund Kommune, 2000.

Til Lands, til vands - og på skinner... Dronninglund Kommune 1999 i serien Dengang og nu. (Afsnit om Vodskov - Østervraabanen). 

Privatbanernes motorisering W.Bay
Artikelserie i tidsskriftet "Giv Agt" 1957.

TFJ, Danmark. Tegninger over materiel ogbygninger. Jysk modeljernbaneklub. 1977.

Fortegnelse over Danske Jernbaners Motormateriel 1. og 2. del, P. Thomassen DJK1964-65

Vore Motorvogne J. Dyrkilde. Hobby-Bladet 1966-1972

B. Wilcke og P. Thomassen, Hjørring - Hørby Banen, 1969.

Danmarks smalsporerede industribaner. S. A. Guldvang. 1998

PRM 1919-1931. Skematisk Fortegnelse over Privatbanevogne,
der kan indlemmes i Statsbanernes tog.

Motormateriel I og II, motormateriel fra Triangel, motormateriel fra udenlandske fabrikker 1945, banebøger.

Skagensbanen. Jernbanehistorisk Selskab 1966.

Skagensbanen gennem 100 år. Ole Chr. M-Plum og Birger Wilcke. DJK 1990.

DLM 1985-01-01 m.fl. Tom Lauritsen.

Limfjordsbanens arkiver.

Avisudklip fra Aalborg Stiftstidende, NY Tid, Vensyssel Tidende og Frederikshavn Avis,  diverse årgange.