Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Randers Hadsund jernbane > Strækningen

Strækningen

Toget startede i Hadsund nord hvorfra det kørte over den gamle Hadsundbro, hvor det var nødvendigt at spærre af for den øvrige trafik når toget skulle over. På sydsiden af broen drejede banen væk fra Randersvejen for straks efter at krydse den igen, mens den løb ind på Hadsund syd station. Det er på sydsiden af fjorden endnu muligt at se lidt dæmningsrester op mod den gamle bro, som stod lige vest for, hvor den nye nu står.

Fra Hadsund gik banen mod sydvest langs vejen mod Mariager. Den lå mellem vejen og husene på sydsiden.Der er anlagt cykelsti på den gamle banestrækning lang vejen til Mariager.

Kun cykelstien kan i dag afsløre banens forløb. Her drejede banen nu mod syd væk fra fjorden og vejen mod Mariager. Man kan fortsat følge banen på en sti til Norup station. Videre ad cykelstien på banen går det nu mod sydøst indtil Nebstrup trinbræt. Banen fortsatte mod sydøst udenom et par bakker, og cykelstien passerer man den nye vej mod Randers til trinbrættet Trudsholm. Kort efter nås vejen til Havndal, og så er det slut med cykelsti på banen.

Banetraceet ved Nepstrup.

Banen fortsatte til Havndal, hvor stationen er revet ned. Efter den nedrevne station er der en lille sti på den gamle bane. Stien ender ved en markvej lige uden for byen.

Billedet er taget hvor Trudstrupholmvej krydsede banen i 2007. Bemærk at stopstregen for banen stadig er der og reperationerne i asfalten efter at sporet er taget op. Det er ikke hver dag der kommer nyt asfalt på her. Foto: Peter Albertsen.


Dalbyover station var næste station og herfra videre til Øster Tørslev station, der lå over en km fra byen idet byen ligger nede i et hul. Banen kørte nu mod vest og når frem til Gjerlev statiom. Igen krydsede banen Randers-Hadsundvejen, og mod sydvest herfra slog banen nogle kraftige hårnålesving gennem det bakkede terræn mod Hald station. Flere dæmninger og gennemskæringer kan anes inde i markerne. Netop terrænets udformning her var da også bestemmende for, at stationen kom til at ligge godt 1 ½ km fra selve byen og den direkte vej mellem Hadsund og Randers. Stationen står endnu. Fortsat mod sydvest gik det nu over mere jævnt terræn til Spenstrup station, som var den sidste station inden Randers. Banen krydsede vejen mellem Lem og Gimming to gange, og mellem overskæringerne kører man oppe på den lange og ret høje dæmning. Og banen fortsatte nu mod Randers.  Man kan se banens forløb videre frem lige ind igennem Dronningborg Maskinfabriks område idet den har helt sit eget spor, for der er stadig spor herud inde fra Randers.