Aalborg nærbane

Ved køreplansskiftet den 14. december 2003 åbnede Aalborg Nærbane. 

I november 1999 indgik den daværende regering - Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre - et forlig med SF og Enhedslisten om styrkelse af den kollektive trafik.

Aalborg Nærbane blev etableret som en del af denne aftale. To af de udvalgte projekter var nye nærbaner ved Århus og Aalborg og der blev afsat 125 mio kr til hvert af projekterne.

Nærbaneprojektet i Aalborg området var en samfinansiering mellem staten og  Aalborg og Støvring kommuner. Den statslige del dækker alle udgifter til banetekniske nyanlæg og indkøb af materiel, som de statslige parter, Banestyrelsen og DSB, overtager ejerskabet af. Aalborg og Støvring kommuner har finansieret adgangsveje, forpladser med bil- og cykelparkering.

Den statslige del var omtrent fordelt mellem de enkelte stationer således:
Lindholm station (11 mio. kr.)
Aalborg Vestby (21 mio. kr.)
Skalborg station (7 mio. kr.)
Svenstrup station (5 mio. kr.) 
Støvring station (7 mio. kr.)

Desuden indgik et fiktivt indkøb af et nyt IC-togsæt til 55 mio. kr.  DSB har ikke indkøbt materiel til nærbanen idet nærbanetogene er de 25 år gamle MR togsæt, der er blevet overflødige andre steder, er brugt her.

Aalborg Kommune har investeret omkring 15 mio kr i stationerne og Støvring omkring 5 mio kr.

Nørresundby - Skalborg - Svenstrup og Støvring stationer blev nedlagt for publikumsbetjening i perioden 1972-1974 men er altså nu genåbnet. Argumenterne dengang var for lille pasagerunderlag og at busserne let kunne klare de få passagerer der var.

Nærbanen er 29 km lange fra Lindholm i nord til Skørping i syd. De syv stationer, betjenes med to tog i timen i dagtimerne på hverdage. Aften og weekend, lørdag eftermiddag og søn- og helligdage dog kun hver time. Det sker dels med de hidtidige InterCity tog, som nu standser ved alle stationer, dels med de 25 år gamle MR-tog, der kører hver time. Rejsetiden til og fra Aalborg fra syd med intercitytogene blevet forlænget med adskillige minutter som følge af nærbanen og kan have givet færre fjernrejsende.

Nærbane består af følgende stationer: 

Lindholm
Åbnedes allerede den 14. december 2002 og ligger i den vestlige ende af den nedlagte Nørresundby station, og som har skiftet navn til Lindholm station.

Aalborg Vestby
Beliggende i Vestbyen mellem Kastetvej og Strandvejen hvor banen går hen over gaderne i højbane.

Skalborg station
Placeret hvor det oprindelige ledvogterhus lå. Ca 200 meter syd for den nedlagte station. 

Skalborg nærbanestation.

Svenstrup
Umiddelbart nord for den gamle station der i dag er dyreklinik.

Svenstrup nærbanestation i 2004.

Støvring
Placeret hvor den gamle stationsbygning lå.  Byen har atter genvundet status som stationsby efter knap 30-års pause.

Støvring Nærbanestation i 2004.

Passagertal på nærbanen
Nordjyllands Trafikselskab (NT) har omlagt busserne omkring Svenstrup og Støvring og NT forventede før åbningen, at ca. 220.000 passager årligt vil vælge toget frem for bussen. 

Passagertælling efter åbningen viser at togene fra Hjørring- Brønderlev har flotte passagertal til Aalborg Vestby op mod kl 8. Over 100 står af på denne afgang. Disse passagerer kører også den anden vej spredt over flere af de regionale tog mod Frederikshavn. Skørping, Støvring, Svenstrup har også flotte passger tal på de afgange der lander ved Aalborg station omkring kl 8.

Med etabereringen af nærbanen har Arden der ligger uden for nærbanen fået en noget ringere betjening idet denne station nu kun er betjent af IC tog en gang i timen.

Det må antages at det ikke allene er nye passagerer der benytter den nye nærbane. En del passagerer der tidligere stod af og på ved Aalborg station og herfra tog bus til f eks uddannelsesstederne ved Kastetvej må være en del af Kastetvej stationens succes.
Hvor mange nye passagerer der er skabt med nærbanen og nu lader bilen stå i garagen er usikkert men det er formodentligt ikke mange. 

Foreløbige analyser peger på at den største passagertal er på de afgange der kører ud over strækningen Lindholm - Skørping og er passagerer fra Brønderslev og nord på og i syd fra Arden og syd på, hvilket taler for en forlængelse af nærbanen.

DSB har ikke oplyst passagertal for nærbanen i 2005 og der findes ikke opdaterede tal for passagermængder.

Optimiske skøn peger på passagertal over 500.000 passagere årligt.