Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Sæbybanen > Frederikshavn - Sæby banen nedlægges

Frederikshavn - Sæby banen nedlægges

Natten mellem 26.-27. maj 1962 kørte det sidste tog fra Sæby nordpaa og et hæderfuldt kapitel i dansk jernbanehistorie sluttede.

FFJ fik 100.000 kr. i afståelse fra Amtet for denne strækning og man løste indtil flere problemer ved at betale denne afståelse. Ved at stoppe banen slap man af med 16 jernbaneoverskæringer i Frederikshavn by, der delte byen kraftigt op.

Planerne om at flytte Frederikshavn station indeholdt ikke planer om at Sæbybanen spor skulle indgå i disse planer - alene Skagensbanens.

I Sæby blev man også et problem mindre idet man allerede fra 1954 arbejdede med projekt til en ringvej udenom det centrale Sæby. Her kunne der spares bomme og broer hvis banen blev nedlagt.

Frederikshavn gods station gav byen 19.000 m2 centralt beliggende jord i midtbyen der kunne bruges til byudvikling på et attraktive område i byen. Alle spor efter det gamle privatbaneoråde i byen er i dag slettet. 

Læs artiklen i Frederikshavn avis maj 1962 om nedlæggelsen.

På nedlæggelsesdagen skrev avisen denne artikel. 

Nedenfor er der nogle billeder fra stationsområdet for FFJ i Frederikshavn.

FFJ 1210 er her fotograferet i Frederikshavn hvor Bådervej krydses. Foto: Preben Beck.

Godtog forspændt marcipanbrød i Frederikshavn på vej til Aalborg. Foto: Preben Beck.

 

FFJ 1210. Købt i 1937 og var den sidste Triangel vogn som banen købte. Her fotograferet ved motorremisen i Frederikshavn. Foto: Preben Beck.

Remisen i Frederikshavn kort før området blev rømmet. Foto: Preben Beck.

Sæby banens sporterræn i vinteren 1962. Den gamle tresporede remisen ses i baggrund. Efter lukningen af banen rykkede Frederikshavn motor compagni ind i bygningerne og etablerede traktor og maskinværksted. Senere blev der synshal i bygningen. Foto: Preben Beck.

FFJ 31 og FFJ 35 trækkes her ud af remisen kort før strækningen strækningen Frederikshavn - Sæby blev nedlagt. Foto: Preben Beck.

Se flere billeder fra denne begivenhed.