Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Sæbybanen > Frederikshavn privatbanestation/remise

Frederikshavn privatbanestation/remise

Privatbanestationen nogle år efter at banen var nedlagt. Remisen anes til højretil . Foto Poul Wilhelmsen.

Frederikshavn Motor Compagni rykkede ind efter at banen var lukket og etablerede traktorværksted. Senere blev der indrettet synshal i bygningerne. Foto Poul Wilhelmsen.

Den 17 maj 1962 kort tid før banestrækningen Frederikshavn - Sæby blev nedlagt blev to bedagede damplokomotiver fra Aalborg Privatbaner, som siden 1951 har stået urørte i Frederikshavn, taget på slæb til Aalborg.

Nedenstående tekst bygger på artikel i Frederikshavns avis den 19 maj 1962.

 

Her trækker AHJ Ml 5206 damplokomotiverne FFJ 31 og FFJ 35 ud af remisen. Foto: Preben Beck.

Kun enkelte nysgerrige var samlet paa pladsen mellem Kalkværksvej og Rimmensgade, da det usædvanlige særtog afgik mod Aalborg. Et diesellokomotiv trak sine to forfædre og en bedaget sneplov, som dannede rosinen i pølseenden. Kun fire-fem aabne godsvogne staar nu tilbage paa privatbanestationen. 

Frederikshavnere, som torsdag middag - paa Sæbybanens strækning - rnaatte vente ved baneoverskæringerne  oplevede et sjældent syn, idet ikke færre end to damplokomotiver af ældre dato passerede i retning mod syd.

De må ikke ophugges

De to damplokomotiver har i de forløbne aar ført en upaagtet tilværelse - hengemt i remissen paa privatbanestationen i Frederikshavn. Som følge af Sæby-banens nedlæggelse, skulle de flyttes til Aalborg - kun for at fortsætte den lidet attraaværdige stilling som museumsgenstande" her.

De to lokomotiver har forlængst set bedre dage - de er bygget af Henschel & Sohn, Cassel, i henholdsvis 1913 og 1920 - men maa ikke ophugges. Staten kræver en reserve af damplokomotiver paa de fleste baner - baade statens egne og privatejede. Aabenbart til imødegaaelse af en eventuel krisesituation for samfundet, hvor olie kan blive mangelvare. 

Aalborg Privatbaner har derfor endnu otte damplokomotiver hvoraf de to er rangermaskiner i depoter i Aalborg, Fjerritslev og Asaa.

Damplokomotiverne, som var koblet sammen, benyttede ikke egen trækkraft - de har nemlig ikke været i brug siden 1951 - men blev trukket af det, som i sin tid gjorde dem overflødig nemlig diesellokomotivet. Foto: Preben Beck.

Damplokomotiv foran remisen. Preben Becks datter i forgrunden. Foto: Preben Beck.

En af maskinerne på drejeskiven foran remisen. Foto: Preben Beck.

Damplokomotiv nr. 31 og 35 var noget afrakkede da de kørte deres, formentlig sidste tur gennem Vendsyssel. Rusten har tæret godt paa de ædlere dele og et tykt lag gammelt olie og snavs dækkede jernpladerne på kedel, førerhus og tender. Foto: Preben Beck.

 

Et par mand fra banens værksted i Aalborg maatte herop og smøre aksler, hjul og bremser for at være sikker paa, at lokomotiverne var i stand til at trækkes de 80 km til Aalborg. Men om de kommet derned med en hastighed paa 60 km i timen - som de kunne komme op paa i deres yngre dage -  er en anden og nu mindre betydningsfuld sag. Foto: Preben Beck.

Her er det specielle tog nået til Dybvad på sin tur mod Aalborg. Bagest i togstammen anes den gamle sneplov. Preben Becks datter i forgrunden. Foto: Preben Beck.

Her endte de to damplokomotiver foreløbigt deres rejse - ved privatbaneremisen i Kærby, på det yderste bagspor. Den ene tender blev istandsat og omdannet til ukrudtssprøjtevogn og henstod de sidste år i remisen i Dronninglund. I 1965 blev 7 af de 8 tilbageværende damplokomotiver der var tilbage ved Aalborg Privatbaner solgt til Produkthandler Søren Jensen i Aalborg for kun 8000 kr. Meget andet materiel der henstod i Kærby blev i disse år ophugget.  Det sidste damplokomotiv - FFJ 34 - der var tilbage ved Aalborg Privatbaner henstod stadig i Asaa remisen og overlevede antageligt derfor skærebrænderen. Foto arkiv: Preben Beck.