Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Sæbybanen > Sæby station

Sæby station

Stationen omkring 1905. Anlægget i forgrunden med busten af Vilh. Lassen er der endnu. Billedet er lånt fra Otto Beck's hjemmeside om Sæby.

Station med hovedbygning af Th. Arboe. Nogle kilder peger på Poulsen som arkitekt men stilen ligner meget stationerne i Fjerritslev, Nibe og Nørresundby Havnestation, der alle var tegnet af Arboe. 

Var endestation efter 1962 og den tidligere udkørsel mod Frederikshavn var spærret af en solid stopbom. Stationsbygningen var stor og imponerende, men ikke særlig køn. Ved siden af lå posthuset. Der var hovedspor, overhalingsspor, maskinspor og læssespor udfor bygningen. Øst for hovedsporet var husspor. Maskinsporet endte mod syd i en drejeskive i en de sidste år forfalden træremisse der stadig står der. I syd grenede læssesporet ud i 2 opstillingsspor.

Stationsområdet da det havde sin største udstrækning.

Stationen i 1968. Til højre anes slagteriet. Foto: Frank Sørensen.

Fra hovedsporet udgik mod sydøst fra 1909 et havnespor der var flittigt benyttet og havde stor betydning for havnens virksomheder. Der var ca  1,5 km til havnen.

Sæby fik hurtigt stor nytte af banen. Turismen, virksomhederne og fiskeriet blev fra starten stærke aktiver for banen, og Sæby markerede sig med den store trafik hurtigt som Sæbybanens betydeligste strækningsstation.

En af de store kunder var bl a Sæby jernstøberi, hvis bygninger i dag rummer Super Brugsen.

Læs mere på Tommy Larsen's hjemmeside om Sæby station.

 

Den nuværende Sæby busterminal er den gamle toldbodsbygningen. Der er tilbygget en mindre køn svalegang der fungerer som læskærm for ventende passagerer og giver adgang til kiosken. I baggrunden ses pakhuset fra jernbanetiden, der stærkt ombygget stadig står der.

En smuk detalje på toldbygningen er udhænget over dørene til godshåndteringen med de smukke, støbte dragere. Også formen på vindskederne i gavlen er bevaret.

Den tidligere busgarage er flot vedligeholdt og bruges i dag af Nordtrafik (Wulff Busser). Garagen er bygget af gamle sveller og beklædt med brædder. Brædderne er skiftet ud, men svellerne har overlevet. Garagen blev i 70'erne forlænget i forbindelse med at Hjørring Privatbaner fik længere busser. Foto: Martin Søhus.

Busgaragen på det tidligere stationsterræn er flot vedligeholdt.

Vejbroen over Sæby å på P. Lundsvej er lagt på de gamle brofæster til jernbanebroen over Sæby å umiddelbart nord for stationen.

Jernbanebroen i Sæby er flyttet til Sæbygård skov og ligger stadig over Sæby å og kaldes Humlebroen. Foto: Tommy Larsen.

Vandtårnet ved stationen. Foto: Erik V. Pedersen.

Enlig skinnebus med bivogn på stationen i 1968. Foto: Frank Sørensen.

17-9-1899 Indvielsetoget for banen holder på sporet nedenfor Kildekroen i Sæby i mens de prominete passagere indtager deres festmiddag. Flere af vognende eksisterede stadig da banen blev nedlagt i 1968.

Den gamle toldbygning med busterminal foran i 2003.

Her sluttede banen i Sæby efter at strækningen til Frederikshavn var nedlagt. Foto: Jørgen Hagger Jensen i 1968.