Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Sæbybanen > Stationer Ulsted - Hørby

Stationer Ulsted - Hørby

Ulsted station
Station med hovedbygning af Poulsen. Bygget i gule sten af den korte type uden særlige detaljer.

Stationen er i 2003 Spar købmand og næsten ukendelig, men de to karakteristiske gavlvinduer ved parabolen røber at det er den gamle station. Foto: Martin Søhus.

Pakhus til stationen i 2003. Foto: Martin Søhus.

Gettrup trinbræt
Trinbræt oprettet i 1949 ved gården af samme navn. Havde læskur.

Rørholt station/trinbræt
Stationen var en standardstation i røde mursten. Selve stationsbygningen lå i midten, og den havde lidt forskellig længde alt efter stationens størrelse. Rørholt Station hørte til de små. Til den ene side lå et udhus med gavlen mod perronen. Her var toiletterne. Ved stationsbygningens anden ende lå varehuset med en læsseperron ud til spor 1. Begge bygninger ligger der stadig.

Der sidder i dag et stationsskilt på den gamle stationsbygning med den karakteristiske hvide kuppel over navnet. Foto: Peter Albertsen.

Oprindeligt hed stationen Bolle station. Var de sidste år nedsat til trinbræt. Rørholt havde overhalingsspor, der også tjente som læssespor. Ved læssevejen var placeret en fold, hvor man kunne samle svin eller kreaturer, inden de skulle læsses i vognene. Ved overhalings/læssesporet var opstillet læsseprofil med stangjern.

Kvægfold ved stationen i 1963. Foto: Ulf Holstrup.

 

Stationen  i år 2003 er beboelse.

Dronninglund station

Stationen på gammelt postkort.

Station med hovedbygning af Poulsen af samme type som de øvrige, men hovedbygningen var forlænget. Udviklingen var indtil banen lukkede stort set gået upåvirket hen over stationsområdet siden det blev anlagt. Der var stort sporområde med overhalings- og læssespor, med stikspor mod sydvest. I den nordlige ende gik overhalingsporet over drejeskive til ensporet remise i træ med drejeskive foran. I perioder overnattede den Triangelvogn, der i de sidste mange år klarede trafikken mellem Dronninglund og Asaa, i denne remise. Stationen var forsynet med en galgekran til læsning af åbne godsvogne, og der var vandtårn og en vandkran. Endelig var der et privat sidespor til »Handels­kompagniet«

Remisen i Dronninglund, hvor Triangelvognen overnattede de sidste år. Der var drejeskive med ind- og udkørselsspor foran remisen. Foto: Erik V. Pedersen.

Dronninglund station omkring banens start.

Dronninglund station 1968. Foto: Frank Sørensen.

Dronninglund udviklede sig fra 1880, hvor der kun var et hus, til i løbet af få årtier efter banen var åbnet til at blive Sæbybanens næst betydeligste strækningsstation med teglværk, kartoffelmelsfabrikken, slagteri, sygehus og et apotek.

Stationen lå på Stationsvej og er i dag nedrevet. På baneterrænet er der i dag bygget Rutebilstation, Postkontor, Lægehus, dagligvarebutik mv.

Ørsø station

Stationen i 2003 er privatbolig og ombygget væsentligt. Retirade ses til højre i billede.

Station af kort type med hovedbygning af Poulsen i den lille bebyggelse Ørsø. Fra stationens østlige ende udgik banen til Asaa oprettet i 1914 og togene på den lille sidebane benyttede almindeligvis stationens spor 2. Spor 1, 2 og 3 var alle perronspor, så der her kunne krydses samtidig med, at Asaa toget holdt ved perron. Læssesporet endte mod syd i en stopbom. Der var  indkørselssignaler ved alle tre spor og de betjentes  fra en på perronen anbragt signalhytte af træ med udvendig trappe af samme type som anvendt i Ryaa. Asaa sporet drejede fra umiddelbart øst for stationen omtrent, hvor vandværket nu ligger. 

Signalhytten på stationen. Foto: Erik V. Pedersen.

Signalhytten findes stadig og er opstillet i en have på Randers kanten. Stod indtil for et par år siden i haven på den nu nedlagte station i Ørsø. Underbygningen er fjernet og der er lavet nyt fundmament. Selve signalarrangementet der var i huset er bevaret hos Limfjordsbanen.

Udkørsel fra Ørsø station. Til venstre mod Sæby og til højre mod Asaa. Foto: Frank Sørensen.

Læs om Banen mod Asaa.

Læs om stationer og trinbrætter på Asaa banen.

Skelgården trinbræt
Nøgent trinbræt oprettet 1949, der lå klods op ad landevejen ved en større gård af samme navn. Bestod af en jordperron, et skilt med stedets navn, et opslag med togtider samt et signal, som de rejsende kunne hejse, hvis de skulle med toget.

Trinbrætnavnet med køreplan på den sædvanlige skinne og vingesignalet i baggrunden. Foto: Erik V. Pedersen.

Agersted station
Agersted er vokset op omkring stationen. Før jernbanens komme bestod Agersted af den bebyggelse, som i dag kaldes for Gl. Agersted ca. 1 km nord for den nuværende by.

Agersted station i 1968. Foto: Frank Sørensen.

Stationsskiltet i 1978, visker stadig stationen navn. Foto: Erik Kjærsgaard.

Billetlugen på stationen i 1978. Der var på dette tidspunkt posthus på stationen. Foto: Erik Kjærsgaard.

Her var toiletterne af standardtypen. På vinduerne over dørene eller på dørene til disse som regel ikke særligt velduftende lokaler stod der malet »Retirade« og »Pissoir«. Foto: Erik Kjærsgaard i 1978.

Agersted Station med hovedbygning af Poulsen af den lange type, men var til en forandring opført i gule sten. Foto: Erik Kjærsgaard i 1978.

Hovedbygningen var blevet forlænget, formodentlig omkring 1920. Agersted havde både overhalingsspor og læssespor med stikspor mod syd. Læssesporet var  i 1968 temmelig overgroet og et stikspor herfra vakkelvorent.

Stationen i 2003 er privatbolig. Foto: Martin Søhus.

Gammel Agersted trinbræt
Trinbræt oprettet i 1960. Havde vingesignal i træ og et halvforsænket læskur for enden af den jordvold, der udgjorde perronen.

Lunderhede trinbræt
Trinbræt oprettet i 1949 med vingesignal i træ og et primitivt læskur.

Præstbro station
Station af den korte type med hovedbygning af Poulsen. Armsignaler på fælles mast midt på perronen. Et stikspor fra læssesporet endte via et læsseprofil i en enderampe.

Præstbro var også en af de byer, som opstod med banen. Her var det Præstbrogård, der havde lagt den første jord til en spirende landsby.

 Stationen i 1968. Foto: Frank Sørensen.

Stationen i 2003 fra vejsiden. Svalegangen på 1. sal er en tilbygning.

Perronskilt ses stadig på bygningen. Foto: Peter Albertsen.

Idskov trinbræt
Trinbræt oprettet 1952 af enkleste type, anbragt ved en korsvej bestående af to sæt hjulspor.

Dybvad station


Station med hovedbygning af Poulsen med hoved- og overhalingsspor udfor bygningen. Fra overhalingssporet udgik et opstilingsspor med sidespor til kartoffelmelsfabrik og i den nordlige ende, lige før sammenløbet med hovedsporet, udgik sidespor til teglværk.

Dybvad opstod på den bare mark, som havde tilhørt Dybvadgård, der var ejet af banens entreprenør Søren Winkel. Dybvad station var en af de større mellemstationer.

Stationen i 1968. Foto: Frank Sørensen.

Retiraderne nogle år efter at banen var lukket. Foto: Erik Kjærsgaard i 1978.

Stationen i 2003 er privatbolig. De for stationerne på FFJ så karakteristiske to gavlvinduer på første sal med den buede overlægger er her erstattet med et stor vindue.  Foto: Martin Søhus.

Pakhuset ved stationen i 2003. Bygningen må være udvidet til venstre på et tidspunkt idet pakhusets gavl oprindeligt var symmetrisk. Foto: Martin Søhus.

Haven trinbræt
Todelt trinbræt på hver sin side af vejkrydsning oprettet i 1949. Perron med navneskilt og vingesignal af træ.

Hørby station
Station af den korte type med hovedbygning af Poulsen. Hjørring - Hørbybanen udgik fra stationen i perioden 1913 - 1953.

Hjørring - Hørby banens lokomotiv foran remisen i Hørby.

Hjørring - Hørby banens remise benyttet fra 1913 - 1953 står der stadig. - halvrund og til to spor. Foran lå oprindeligt en drejeskive. Foto 1978: Erik Kjærsgaard.

Remisen i 2003. I 1978 var de oprindelige vinduer tilsyneladende bevaret. Foto: Martin Søhus.

Der var vandtårn, værksted - der lå i den sydlige ende af stationen. Ø perronen var usædvanlig lang.

Efter nedlæggelsen af Hjørring - Hørbybanen banen reduceredes sporene på Hørby station til et læssespor og et krydsningsspor.

Stationen i 2003 med pakhuset i forgrunden, derefter retirade og stationen. Foto: Martin Søhus.

Stationer mellem Volstrup hede og Frederikshavn