Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Sæbybanen > Stationer Volstrup - Frederikshavn

Stationer Volstrup - Frederikshavn

Volstrup hede trinbræt
Enkelt trinbræt oprettet i 1955 af sædvanlig simpel type med græsbevokset jordperron.

Volstrup station/trinbræt
Station med hovedbygning af Poulsen. Var de sidste år nedsat til trinbræt.

Stationen i 1968. Foto: Frank Sørensen.

Stationsbygningen og varehuset var småt og dukkestueagtige og på perronsiden var tilbygget et vindfang af grønmalet træ. Der var overhalingsspor med stikspor, der i øst endte i en jordvold.

Stationen i år 2003. Retirader i baggrunden. Foto: Martin Søhus.

Lyngsåvej trinbræt
Nøgent trinbræt oprettet i 1951 hvor banen krydsede hovedvej A 10 mod Vorsaa. Overkørslen var sikret med bomme, der betjentes fra overskæringen ved hovedvejen 300 m længere mod vest.

Sæby station
Station med hovedbygning af Poulsen. Nogle kilder peger på Th. Arboe som arkitekt men stilen ligner meget stationerne i Fjerritslev, Nibe og Nørresundby Havnestation, der alle var opført efter de samme tegninger og lavet som kopier af jernbanearkitetkur fra andre stationer. 

I selve banegårdsbygningen var billetsalget og banegårdsrestaurant, som i mange år blev passet af frk. Schunk. Stationen er i dag fjernet men lå hvor nu Jernbane Alle løber ud i Toldbodvej.

Sæby station i 1968. Foto: Frank Sørensen.

Læs mere om Sæby station

Kurhotellet trinbræt
Trinbræt oprettet 1903 ca. 1 km nord for Sæby ved hotellet "Rolykke" der bl a kendes fra Herman Bangs romaner. Fra 1955 dog kun benyttet i sommerkøreplanen.

Sulbæk trinbræt
Trinbræt oprettet 1929.

Et af de meget få billeder der findes fra trinbrættet. Arkiv: Peter Albertsen.

Understed station/trinbræt

Station med hovedbygning af Poulsen af den korte type. Nedsat til trinbræt de sidste år. Understed station var efter banens lukning en overgang kagefabrik, men er i dag privatbolig.

Understed station i 1969 fra perronsiden efter at sporene var taget op. Foto: Poul Wilhelmsen.

Stationsbygningen i 2003 med retirader.

Bangsbo station
Billetsalgssted, senere trinbræt med bygning af Poulsen. Også en kort station i læ af de store skrænter og derefter løb banen ind i Frederikshavn og 16 jernbaneoveskæringer senere nåede man frem til endestationen i Frederikshavn.

Bangsbo station i 1967 fra perronsiden. Sporet var taget op i 1962. Foto: Poul Wilhelmsen.

Bangsbo station måtte vige pladsen for den nye omfartsvej til Sæby, da Sæbybanen mod Frederikshavn lukkede i 1962. Bangsbo station lå ved Skovalleen, der hvor Peter Suhrs Vej begynder. Vejen følger først traceen helt ude ved Bakkevej ca. 700 m syd for stationen.

Frederikshavn station
81,2 km fra Nørresundby havde banen sit eget stationsområde. Læs mere om området her.

FFJ's endestation var Frederikshavn G station med et areal på ca. 19.000 m2. Her var der masser af plads. Frederikshavn G lå umiddelbart syd for Frederikshavn DSB, syd for Rimmensgade. På stationen havde FFJ en halvrund tresporet remise og en enkeltsporet remise. Alle persontog fortsatte fra Frederikshavn G videre til DSB's station der lå lidt nordligere. FFJ havde en mindre bygning, syd for DSB stationen, men den var kun til gods, samt overnatning.

En af FFJ's bygninger i 1973. Er blevet fragtmandscentral. Foto: Peter Albertsen. 

FFJ’s bygninger lå mellem Rimmensgade og Kalkværksvej, omtrent hvor Kvickly nu har parkeringspladser. Læs mere om FFJ's areal i Frederikshavn.

Det gamle posthus i Frederikshavn er den eneste bygninger der havde tilknytning til jernbanen der er tilbage i dag. Alle andre bygninger er fjernet. Bygningen omtales i dag sommetider fejlagtigt som den gamle banegård.

DSB's station i Frederikshavn fra vejsiden for omkring 100 års siden.

Frederikshavn, banens nordlige endestation, kom aldrig til at få den store betydning for banen. I Frederikshavn havde man allerede i 1871 fået en statsbane, og den vej foretrak de fleste Frederikshavnere åbentbart at rejse, når de skulle til Aalborg eller længere sydpå.

Læs om strækningen Nørresundby havn til Frederikshavn