Skagensbanen

Efter at banen fra Aalborg i 1871 kom til Frederikshavn var eksporten af fisk til Tyskland steget betydeligt, mens handlen med fisk til Sverige, som udgjorde hovedparten af den fisk Skagboerne landede, sank tilsvarende. God infrastruktur var vigtig helt til Skagen, men man var fra starten klar over, at der ikke kunne blive tale om en statsbane helt til Skagen da trafikunderlaget var for spinkelt, men man pegede på at der var opnået gode resultater med smalsporede baner i Tyskland og Frankrig.

Efter en del tovtrækkeri besluttede man sig til den billigste løsning, at anlægge en smalsporet bane mellem Skagen og Frederikshavn. Banelinien blev udstukket og i Skagen fik man valgt en velegnet plads til en station.

Højen station i smalsporstiden. Det nye spor til normalspor ligger til venstre for sporet.  

I 1889 påbegyndtes anlæggelsen af Skagensbanen og banen kunne indviet den 24. juli 1890 og var indtil 1924 smalsporsbane med en skinneafstand på en meter hvor DSB spor er 1,435 meter. Max hastighed på banen var på 30 km/t  og sporet vejede kun 12,5 kg/m, hvilket var et meget spinkelt spor.  

Banens første år afgik togene fra Skagen kl. 7,00 og kl. 14,50 og fra Frederikshavn kl. 10,15 og kl. 19,00. Alle tog havde forbindelse med statsbanetog til og fra Frederikshavn. Allerede i den første driftsperiode blev det nødvendigt med ekstratog især i sommertiden. Godstransporter af bl.a. byggematerialer og selvfølgelig fisk gav anledning til adskillige godstogskørsler.

Allerede i 1912 måtte man erkende, at den smalsporede bane var blevet en så stor succes at man ikke kunne opfylde de krav til transport af et stigende antal passagerer og en betydelig godsmængde. 1. verdenskrig satte dog en bremse på udviklingen, men i 1921 påbegyndtes ombygningen til normalspor. Den nye bane blev anlagt med 24,39 kg/m skinner med normalsporvidde.

Den 6. juni 1924 blev banen genindviet og fik den linieføring vi kender i dag. Toggangen blev efterhånden udvidet og i 1931 var der 10-12 togpar på søndage i sommerperioden. I 1933 påbegyndtes buskørslen og toggangen faldt til syv eller otte togpar om dagen.

Banens oprindelige linieføring mod Skagen var ikke den samme, som vi kender i dag. Nord for Frederikshavn lå banen mere vestlig og nærmere Elling, og i Skagen lå sporet, hvor i dag Chr. den X's Vej ligger, og sporet kom ind parallelt med stationsbygningen.

I 1960 startede man udskiftningen af skinner i Frederikshavn og nåede til Skagen 13 år senere, nemlig i 1973 og det gamle spor fra 1924 var nu udskiftet på hele strækningen. I 2003 er sporet igen udskiftet.

Skagensbanetog i vinterklæder i februar 1993. Foto: Michael Winther.

I august 2003 begyndte udskiftningen  af sporet på hele strækningen Frederikshavn – Skagen og arbejdet er afsluttet i 2004.

I dag drives Skagensbanen af Nordjyske jernbaner sammen med Hirtshalsbanen.

Nordjyske jernbaners nye Disero tog holder ved perronen i Frederkshavn sammen med MR tog fra DSB.

Nyt logo på maskinen - rester af SB's gamle logo ses under det nye.

Læs mere on banens historie på Nordjyske baners hjemmeside.