Smalsporsbaner i Nordjylland

Industrialiseringen af Danmark havde næppe fået det omfang den fik i begyndelsen af sidste århundrede hvis der ikke havde været for tipvognsbanerne. Det var små, billige baner anlagt med smallere spor og primitiv teknik, de kunne ikke benyttes til offentlig trafik, og ofte transporterede de kun en bestemt type gods eller råvare.

Men de ofte primitive industribaner udførte en stor transportopgave. Det normalsporede danske jernbanenet (DSB og privatbaner) omfattede, da det i 1925 var størst, 5300 km, men da industribanerne under de to verdenskrige var på deres højdepunkt, omfattede de ikke mindre end 4500 km spor!

Mange industribaner var fastliggende og tjente gennem mange år den samme opgave, typisk transport af råvarer til - eller produkter fra -  produktionsvirksomheder inden for cement-, kridt- og lerindustrien. Næsten ethvert større teglværk havde sin lerbane, og ældre nordjyder husker sikkert de forskellige cementfabrikkers små tog på havnene i Aalborg og Nørresundby.

Men også sikringen af udsatte dele af Jyllands vestkyst omkring Limfjordens udmunding skete gennem store sten- og cementblokke til høfderne ud gennem klitterne. Vandbygningsvæsenet havde deres egen bane langs vestkysten. 

Andre industribaner fandtes kun for kortere tid, f.eks. i forbindelse med gravning af tørv og i forbindelse af mergling. Her i blandt er banerne i Vildmoserne og Kaas Briketfabrik, samt de kolossale jordforbedringsarbejder ved tilførsel af mergel. Her var Vendsyssel nok det sted i landet, der havde de tættest liggende mergelbaner.
Industribanerne mistede deres betydning, efterhånden som der kom bedre veje og større lastbiler over hele landet, og de enorme entreprenørmaskiner, som kom frem i 1960'erne, slog de sidste ud.

Billedet stammer fra Vest Himmerlands Mergelselskabs tipvognstog. Selskabet udførte i 1922 -23 store udkørsler af mergel ialt 180.000 m3 t. Hvor bane eksakt gik er ikke klart.

Aalborgs industri har fra gammel tid været præget af store ler og kridtforekomster i undergrunden. Industriel udnyttelse af disse forekomster gjorde det nødvendigt at anlægge smalsporede industribaner med sporvidder på mellem 500 mm og 785 mm.

Endvidere har tørveproduktion i vildmoserne betydet store sporanlæg.

Bortset fra banerne i store og lille Vildmose er alle banerne afviklet senest i begyndelsen af 70'erne og i dag kører der således kun industribaner i Store og Lille vildmose.

Desuden kører der smalsporsbaner i Fårup sommerland og en bane ved museumscenter Hanstholm.