Industribaner omkring Aalborg

Norden
Startet som cementfabrik i 1901 i Mølholm på Mølholmsvej vest for Aalborg.

Bane på området og til kridtgrav og til fabrikkens havn. Sporvidde 600 mm

Cementproduktion stoppet i 40’erne og fabrik ombygget til smeltning af skrot - senere maskinfabrik.

Fabrikken havde i stadig 1965 et stort sporanlæg. Fabrikken afviklet i slutningen af 60’erne, hvor området blev omdannet til maskinfabrik.

Hvorupgaard teglværk
Anlagt før 1908.

Teglværk på vestsiden af banen mellem Nørresundby og Brønderslev. I 1925 anlagt bane i tunnel under DSB spor til lergrav øst for banen.

600 mm sporvidde.
Værket lukket i 60'erne.

Nr. Uttrup teglværk
Ca. 500 m spor fra lergrave øst for fabrik til teglværk.

Bane nedlagt op mod 1969 på grund af anlæg af motorvej mellem fabrik og lergrav. Erstattet af bro over motorvej.

600 mm sporvidde.    

Kinnerup mergelleje 
Hjallerup og omegns Mergelselskab anlagde denne bane med støtte fra Hedeselskabet.  

Lokomotivet var leveret af Hedeselskabet og var en ombygget Ford bil brugt før og efter ved andre mergellejer.

Banen anlagt i 1930 og nedlagt i 1936. Banen gik fra Kinneruplejet op til Uggerhalne station hvor merglen kunne læsse i jernbanevogne på Vodskov - Østervraa jernbane. 

700 mm sporvidde. 

Dansk Andels cementfabrik
Fabrik lå hvor det nuværende Siemens kaj ligger i Nørresundby. Kajanlæg og en enkelt silo kan stadig ses.  

DAC's havn i Nørresundby 1931. Der losses kul ved kajen til højre et akkumulatorlokomotiv der anvendes på 500 mm sporet.

Tønderne til venstre er formodentligt cementtønder.

3 adskilte sporsystemer i lergrav, kridtgrav og fabrik med havn.  

Grave og fabrik var forbundet af transportbånd.  

Fabrikken havde også normalsporet sidespor fra Nørresundby station.

Nørresundby Portland cementfabrik  

I 1906 startede ØK Nørresundby Portland cementfabrik i Nr. Uttrup nord for Stigsborgvej og der blev lavet tipvognsspor fra fabrikken og de 1,5 km ned til havnen . Brændstof gips mv den ene vej og cement den anden vej til havnen og udskibning. Desuden spor fra fabrik til grav vest for Hjørringvej. Fabrikken lukkede i 1932 - lejerne var ved at være tømte, og på fabrikkens arealet etableredes Bates papirsækkefabrik i de gamle bygninger.

 

Fabrikken ses i forgrunden af billedet og kridtgraven i baggrunden - den nuværende Solsidepark. De to vandrette linier i billedet er øverst Hjørringvej og nederst Sæbybanen. Sporet til kridtgraven ses i højre side af billedet. Sporet til kridtgraven krydsede Gl. Kongevej og Hjørrringvej i tunneler.

Sporvidden på fabrikssporene var 785 mm samme sporvidde som Svovlsyrefabrikken.

Fabrikken overtaget af Aalborg Portland-Cement-Fabrik og lukket 1935. 

De sidste rester af banen mellem kridtgraven og fabrikken. Broen ved krydsning af Gl. Kongevej i år 2002. Tunnelen er fyldt op men det ene rækværk står der endnu.

Grav og del af banen blev overtaget af Nørresundby Kridtværk i 1935 og der gravedes kridt i graven flere år efter. Kridtværket lukket efter 1954.  

Aalborg svovlsyrefabrik
Dansk Svovlsyre- og Superphosfatfabrik A/S på Aalborg havn.

Produktion fra 1930 til 195?

Lokomotiver fra Pedershåb.  

Sporvidden  682 mm.

Aalborg Kommunes renovationsværk
Aalborg Kommune.

Dano forbrændingsanlæg anlagt i 1952 og nedlagt i forbindelse med fabrikkens nedlæggelse først i 70'erne og bygning af Reno Nord. Banen gik mellem renovationsværk og den nuværende Østeraadal ,via en bro over Østeraa. I den nordlige del af Østeraadalen er skoven plantet på forbrændingsaffald fra renovationsfabrikken og bragt ud via smalsporsbanen.

Her ses brofæstet og en midterafstivning midt i Østeraa i år 2003, umiddelbart syd for Over Kæret.

Lokomotiver fra Pedershåb.  

Sporvidden  600 mm.

Svovlsyrefabrikken i Nørresundby
Fabrik opført af ØK 1913-14, men overtaget af Dansk Svovlsyre inden åbningen. Ca. 500 m bane til transport af kali fra Nørresundby havn til fabrikken. Man rådede over to damplokomotiver og tre motor-traktorer.

Her kører et af damplokomotiverne på kajkanten i Nørresundby med last af kali i 1970. Foto: Frank Sørensen.

Sporvidden på fabrikssporene var 785 mm samme sporvidde som Cementfabrikken.

Et større antal tipvognens kørte mellem fabrikken og havnen. Havnebanen fælles med cementfabrikken. 

  

Togstamme med kemikalier på vej fra havnen til fabrikken. Foto: Jørgen Hagger Jensen, 11.10.1970.

Foto: Jørgen Hagger Jensen 11.10.1970.

I alle årene på fabrikken kørte man med disse små maskiner. De var bygget hos Arnold Jung i 1914 og holdt helt til dampen blev udfaset i 1975 på fabrikken. De to maskiner er bevaret hos Hedeland veteranbane. Foto: Jørgen Hagger Jensen 11.10.1970.

Fabrikken havde også normalsporet industrispor som et sidespor fra Sæbybanen.

Cementfabrikken Danmark

Bane anlagt i 1905.

Cementfabrikken lå ved den nuværende Eternitfabrik.

Sporvidde 900 mm.

Rørdal cementfabrik

Aalborg Portland - Cement - Fabrik A/S - Cementfabrik i Rørdal

Elektrisk lokomotiv i kridtgraven i 20'erne.

Der var allerede fra åbningen i 1891 spor på fabrikkens område, og det synes at have været spor af 500 mm sporvidde. Denne sporvidde fandtes også i 1969.

Oprindelig 500 mm baner med heste, fra 1907 flere elektriske strækninger til grave. Fra 20'erne tillige 785 mm baner, ligesom banen til kridtgraven ombyggedes til 785 mm med 500 v jævnstrøm. Indtil 1945 voksede spornettet hvorefter det faldt til ca. 3o km i 1965 og ca. 2o km i 1970.

Området gennemløb endvidere i lige så infiltrerende grad af spor med sporvidde 785 mm. Dette sporsystem har i sin tid også været forlænget helt til fyldpladsen i øst, men endte i 1970 ved slemmeværket ca. 800 m øst for selve fabrikken. 

Der fandtes på det store område et utal af sporskæringer og andre spor­kuriosa. Der fantes 3-strenget spor 785/500 og do. 785/1435 mm, men derimod ikke samtlige tre sporvidder samlet under et. 

Under anden verdenskrig eksisterede et mere omfattende 785 mm spornet, idet der til  enorme tørvelagerpladserne var anlagt et større spornet.

Det normalsporede havnespor til Rørdal flyvepladsen grenede i øvrigt fra sporet på Rørdals område og fortsatte som værnemagtsspor mod ø-sø.  

Portland Cement A/S anskaffelse i årene 1907-29 af ikke mindre end 10 stk. Krauss-damplokomotiver med sporvidde 785 mm. Fler har været anvendt på fabrikken i Rørdal. Alle disse maskiner var af 0-4-OT type.

I 1970  blev 500 mm sporene fjernes.

785 mm sporene bevares som en punkt til punkt bane indtil midten af 70'erne.

Skinnerne hertil stammer fra Sæbybanen, hvis lager af skinner m. m. blev købt af Rørdal.

Det var et anseligt sporområde fabrikken havde i 1965 var det ca. 30 km og i august 1969 ca. 20 km. På samme tid havde man 33 lokomotiver driftsklare.

Lindholm teglværk
Teglværk på Lufthavnsvej. 

Ca. 500 m bane mellem fabrik og lergrav.

Lundergårde
Bane fra Gug kalkværk, der lå nord for Sdr. Trandersvej ned til Hadsundbanen. Der var automatisk læsseanlæg således at kalk kunne hældes direkte ned i jernbanevognene.

Rester af det imponerende lastanlæg ses stadig i terrænet. I dag ingen rester af industribanen mellem kridtgraven og Hadsundbanen.