Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Smalsporsbaner i Nordjylland > Kaas briketfabrik

Kaas briketfabrik

Fra Kaas station til Kaas briketfabrik var der et ca 2.7 km langt normalsporet spor.

Fabrikken var opført 1925-26 som det førte af sin art i Danmark. Man eksperimenterede meget med briketfremstilling i starten og det kostede mange penge hvilket var medvirkende til at fabrikken gik konkurs i 1929.

Fra Kaas station udgik et 2,7 km privat sidespor til Kaas briketfabrik. Tidligere gik der endda spor endnu ca. 2 km ud i mosen efter mergel og tørv.  

Derefter overtog staten fabrikken og produktionen kom i gang igen. På et tidspunkt havde man omsider opnået en effektiv driftsmetode men i 1933 skete der en kraftig eksposition i produktionen der lagde fabrikken i ruiner. To blev dræbt.

Briketfabrikken med sporet fra Kaas i forgrunden. Den to etagers bygning i midten af billedet blev kaldt Polakhuset (med tryk på første stavelse), og var indkvartering for indvandrede polakker i mellemkrigstiden. Den mindre bygning til venstre blev kaldt Pensionatet, hvor bespisningen dengang foregik. Fabrikkens store murede skorsten kunne ses vidt omkring bl.a. fra Saltum og Slettestrand. Bag den lille remise var det en lang, gulmalet, buet  træbygning, hvor en række åbne og lukkede godsvogne blev kørt ind for at blive læsset med briketter. Det foregik i døgndrift, og briketterne blev fra fabrikken presset ud på tre ramper (nærmest i vifteform), der endte i hver sin godsvogn. 

Takket være statens engagement blev fabrikken dog hurtigt genopbygget, men med betydelige budgetoverskridelser. Fabrikken var nu i tip top stand og der kom eksperter fra hele verden for at se fabrikken og kopiere den nye teknologi. Under og efter anden verdenskrig var der stor efterspørgsel efter Kaas brikketter og på et tidspunkt var det nødvendigt at rationerne tildelingen til de handlende.
Da produktionen var på sit højeste var der 600 ansatte på fabrikken. Overgang til andre brændselsformer og til dels mangel på mosejord var skyld i at fabrikken blev lukket i 1966. En stor del af de afryddede mosearealer er i dag omdannet til landbrugsjord, mens fabrikken i forfald ligger som et monument om fabrikkens storhedstid.

Fabrikken ligger i dag som ruin. Der har ligget et spor hvor denne grusvej løber. Rester af transportør til brikketter der kunne læsses direkte ned i jernbanevognene ses til højre.

Endnu i 1955 var der i Kaas vogndepot, og der blev da læsset ca. 3 vogne pr. dag, men i 1959 blev i alt kun læsset 56 vogne.

Vejerhuset  til venstre med brovægt til tog til højre og brovægt til lastbiler uden for billdet til venstre. Hver fredag eftermiddag foregik lønudbetalingen (kontanter i små poser) fra vejerhuset.

 

 

 

En lille remise til fabrikkens lokomotiv. Fabrikken købte i 1940 AHTJ's 60 hk traktor, der overnattede i remisen ovenfor - sporet er der stadig i gulvet. Traktoren blev efter sporets lukning i 1962 solgt til FFJ og blev benyttet i Sæby indtil denne banes lukning.  
I 1941 købte fabrikken damplokomotivet FFJ nr. 18 til hjælp ved de store transporter til statioen i Kaas. Maskinen blev udrangeret i 1952.
  

Sporet på vægten er der stadig. I baggrunden ses remisen for fabrikkens traktor. Sporet til remisen er for længst pillet op.

Den gamle vægt i Vejerhuset er der stadig.

Moselauget

Moselauget har som­meraktiviteter for interesserede i den nærlig­gende Lundergaards Mose.

Som reklamesøjle for Mose­lauget, der arrangerer tørvegravning/kør­sel med KM-lok (nr. 41/1941), I Koldmosen ved Kaas holder på en stump med sporvidde 600 mm ved en rasteplads på landevejen mellem Kaas og Rødhus.

 

En stump spor med et par tipvogne ligger ude i mosen.

Med ophøret af tørvetransporterne fra Kås forsvandt grundlaget for strækningen Løkken - Aabybro jernbane. Banernes ledelse indstillede derfor til generalforsamlingen, at persontrafikken Løkken - Aabybro blev nedlagt, men generalforsamlingen valgte at nedlægge hele banen.