Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Thisted - Fjerritslev Jernbane > Bygningerne på TFJ

Bygningerne på TFJ

Stationerne og øvrige bygninger på Thisted – Fjerritslev banen var næsten alle tegnet af DSB’s overarkitekt Heinrich Wenck, der i årene 1896-1907 tegnede bygninger til adskillige privatbaner. Stationerne i Thisted og Fjerritslev var der i forvejen og tilhørte henholdsvis DSB og FFJ.

Det tekniske tilsyn med anlæggene af de nye privatbaner var delegeret ud til Statsbaneanlæggene, der var en selvstændig enhed under Indenrigsministeriet. Opgaverne i forbindelse med projekteringen og bygningen af de nye baner blev udliciteret af koncessionshaverne, men disse skulle tage hensyn til tilsynets mening og i praksis blev det i de fleste tilfælde til, at Statsbaneanlæggene valgte de personer og firmaer der skulle stå for udførelsen. Således også for arkitekternes vedkommende, og dette i kombination med Wencks popularitet efter bygningen af Kystbanen gjorde, at det var ham der fik de fleste opgaver med disse baner.

Generelt var bygningerne fra Wencks side dyrere end andre arkitekters, da der dels ikke blev sparet på materialeforbruget, dels var der mange og krævende bygningsdetaljer. De daværende krav til stationsbygningerne var, at der skulle være plads til en bolig, da boliger for hundrede år siden var noget jernbanernes faste personale blev tilbudt, idet det ellers ville være svært at tiltrække personale til de områder som de nye baner gik igennem. Det gav også stationsbygningerne mere volumen idet ventesalen og kontoret på stationen på de små stationer kun var på 10-20 m3 og kun var en lille procentdel af bygningen. Samtidig var det en praktisk foranstaltning, da arbejdstiden endnu ikke var lagt i de faste rammer og man som ansat på en station skulle arbejde næsten døgnet rundt, idet man jo skulle arbejde når der var tog ved stationen.

Her er den originale plantegning af Østerild station. Perronen nederst og indgangen til ventesal neders til venstre. Kun halvdelen af grundplanet i bygningen var stationsrelateret idet resten var beboelse for bestyrer. Til højre retirader for rejsende og og bestyrer. 

På TFJ blev bygningerne opført med kalket murværk, da man derved kunne spare de dyrere facadesten.

Banen gik gennem nogle af det mest øde områder i Danmark og man planlagde fra starten at opføre stationer, betjent af kvinder på de fleste steder, og kun opføre to lidt større "mandestationer".

Desuden ville man opføre tre vogterhuse for at få den foreskrevne længde af de strækningsafsnit, som den enkelte vogter havde det daglige opsyn med. Bygningernes udformning brød en del med de andre baners bygninger fra Wenchs hånd idet man havde sløjfet verandaen og gjort de i øvrigt ganske små bygninger mere kompakte.

Måske var det en måde at tilpasse sig det blæsende nordvestlige hjørne, men stilen gik igen i Wencks samtidige standardholdeplads til statsbanerne. De tre vogterhuse var der ikke det store slagsmål om, men fordelingen mellem kvinde- og mandestationer var mere problematisk. Fordelingen afhang også af Postvæsenet, og hvordan dette ville besørge posten til det nordlige Thy og vestlige Hanherred.

De to mandestationer kom til sidst til at ligge i Østerild og Nors, mens Frøstrup fik en stationsbygning mage til bygningen i Falling på Horsens-Odder Jernbane, dog i spejlvendt udgave. De øvrige stationer var alle af kvindemodellen.

Til Thisted-Fjerritslev Jernbane tegnede Wenck en særlig vogterhustype, væsentlig mere skrabet end kystbanetypen, men dog arkitekttegnet. Denne type faldt helt ind i stilen for banens øvrige bygninger.

Hertil kom et mindre antal holdepladser, hvoraf to blev anlagt ved vogterhusene i Vust og Tømmerby. Der var ikke brug for specielt mange vogterhuse på TFJ, for der var kun et begrænset antal vejkrydsninger, der krævede opsyn og banevagten havde som oftest bopæl på de mindre stationer, hvor hustruen så kunne passe billetsalg mm.

Til de øvrige holdepladser, Tanggaard og Baun tegnede Wenck et læskur, der kun blev anvendt på TFJ.

Alle varehuse blev opført i træ og den eneste af de øvrige bygninger Wenck lagde tegninger til blev remisen i Fjerritslev, der var en forlænget version af standardudgaven med et spor. TFJ's remise i Thisted og vandtårnet i Østerild havde Wenck ingen andel i.