Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Thisted - Fjerritslev Jernbane > Rullende materiel

Rullende materiel

Til åbningen af TFJ indkøbtes fra Statsbanerne fire brugte damplokomotiver bygget i 1883 til den letbyggede Thybane. De var bygget til spor med 17,5 kg/m. skinner og havde derfor et akseltryk på kun 7,2 tons.

Maskinerne blev hurtigt for små og i 1916 købte TFJ to splinternye lokomotiver fra Henschel & Sohn i Cassel i Tyskland. De var noget større end nogle meget vellykkede universallokomotiver. Maskinerne var næsten magen til de smukke lokomotiver samme fabrik havde leveret til åbningen af Nordvestfyenske Jernbane i 1911.

TFJ havde en del lokal godstrafik og nogen transittrafik og lokomotiverne var velegnede til både persontog og til godstog. To tilsvarende maskiner kom i 1919 og 1925. Tre af lokomotiverne overlevede 2. Verdenskrig, hvor de fik monteret trykluftbremser. Den sidste maskine TFJ nr. 7 udrangeredes først da banen købte et brugt rangerlokomtiv Ml 4 i 1962, et brugt diesellolio rnotiv, få år før banens lukningen.

TFJ 5 udrangeredes i 1954, TFJ nr. 6 i 1935, TFJ nr. 7 i 1965 og TFJ nr. 8 i 1964.

TFJ nr 7. Foto: Ib V. Andersen,  arkiv: Ulrik Tarp Jensen.

TFJ nr 7 foran remisen i Thisted. Foto: Ib V. Andersen,  arkiv: Ulrik Tarp Jensen.

TFJ nr 7 foran remisen i Thisted. Foto: Ib V. Andersen,  arkiv: Ulrik Tarp Jensen.

I 1928 fik TFJ fra De forenede Automobilfabrikker i Odense to benzinmekaniske motorvogne forsynet med 100 HK benzin­motorer.

I 1936 byggede Frichs i Århus, som led i en større serie diesellokomotiver til danske privatbaner, et 275 HK »firkantet« dieselelektrisk lokomotiv, TFJ ML 3. I forbindelse med moderniseringen af privatbanerne efter 2. verdenskrig, anskaffede TFJ to Scandia skinnebussæt (Sm 4-5 og påhængsvognene Sp 10-11 samt Sb 20). Dette skinnebusmateriel suppleredes i 1957 med endnu et sæt.

TFJ skinnebus. Foto: J. Hagger Jensen. 

TFJ skinnebus under slagtning på Thisted station i 1969. Foto: J. Hagger Jensen.

Driftsmateriel 1954 var : 3 damplokomotiver, 1 diesellokomotiv, 2 dieselmotorvogne, 2 skinnebusmotorvogne, 6 personvogne, 2 skinnebuspersonvogne, 6 person-, post- eller rejsegodsvogne, 21 lukkede og 10 åbne godsvogne.

Samlet oversigt over trækkraft hos TFJ

Nr 1 1883 Esslingen, til TFJ 1904, udr. 1915
Nr 2 1883 Esslingen, til TFJ 1904, udr. 1923
Nr 3 1883 Esslingen, til TFJ 1904, udr. 1923
Nr 4 1883 Esslingen, til TFJ 1904, udr. 1928
Nr 5 1916 Henschel , oph 1954
Nr 6 1916 Henschel, oph 1935
Nr 7 1919 Henschel oph 1965
Nr 8 1925 Henschel, oph 1964
M 1 1928 Triangel , oph 1969/70
M 2 1928 Triangel, 1969 til VBV, Vrads
Ml 3 1936 Frichs, oph 1969/70 1969 til HP 14 og i dag hos LFB.

Skinnebusmateriel

Sm 4 1948 Scandia , oph 1969/70
Sm 5 1948 Scandia, oph 1969/70
Sm 6 1952 Scandia, 1957 fra HJJ Sm 311, oph 1969/70
Sp 10 1g48 Scandia, oph 1969/70
Sp 11 1951 Scandia, oph 1969/70
Sp 12 1952 Scandia, 1957 fra HJJ Sp 321, oph 1969/70
Sb 20 1956 Scandia, oph 1969/70 

Vogne

Til banens åbning anskaffedes der 32 vogne - heraf 20 godsvogne - og en sneplov. Heraf leverede maskinfabrikken  Vulcan i Maribo seks personvogne, to post- og personvogne, to pakvogne, 8 lukkede og 12 åbne godsvogne. Kort tid efter måtte der anskaffes yderligere rullende materiel.

TFJ C7 på Thisted station i 1969. Foto: J. Hagger Jensen.

TFJ C7 hos MHVJ i 2005.

TFJ postvogn på Thisted station i 1969. Foto: J. Hagger Jensen.

TFJ Q93 den 26-5-69 på Thisted station. Foto: J. Hagger Jensen.

TFJ godsvogn. Foto: J. Hagger Jensen.