Nordjyllands jernbaner

Send mail

Nordjyllands jernbaner > Thisted - Fjerritslev Jernbane > Strækningen

Strækningen

Skinnebus krydser vejen umiddelbart efter afgang fra Thisted station i 1969. Foto: J. Hagger Jensen.

TFJ udgik fra statsbanestationen i Thisted. Herfra fulgte banens hovedspor statsbanernes mod Oddesund. Første station var Vandet station herfra fortsatte banen til Nors og Hillerslev station. Fra Hillerslev station løb banen næsten stik nord i kanten af engene ned til mosedragene ved Storå til Østerild station der lå vest for landsbyen 22,9 km fra Thisted. Kort efter Østerild station krydsede TFJ hovedvej A 11. Herefter svingede banen hen over Vestløs vejle og løb over moserne frem til Vesløs station 30,8 km fra Thisted. Efter Vesløs station fulgte banen landevejen frem til Tømmerby station ved den østlige bred af Tømmerby Fjord.

Banen forløb ud over Lund fjord på dæmning. Foto: J. Hagger Jensen.

I Frøstrup havde banen en god kunde i grovvareforretningen JAF. Herefter løb banen ud over Lund Fjord på en dæmning, og på den anden side af fjorden lå Vust station 42,4 km fra Thisted og ca. 2,5 km syd for landsbyen. Her var der læssespor med et stikspor overfor stationsbygningen. Fra Vust station fortsatte banen ud over det flade terræn til Thorup station 45,5 km fra Thisted. Efter Thorup station løb banen parallelt med hovedlandevejen frem til Klim station, der ikke afveg fra banens øvrige stationer. Stationen lå godt placeret i landsbyen. Efter krydsningen med landevejen til Gøttrup, lå Gøttrup station, der på et tidligt tidspunkt blev solgt. I stedet oprettedes der næsten helt henne ved landevejen et trinbræt med et lille venteskur.

TFJ's endestation var Fjerritslev, som banen ejede sammen med FFJ. Ved TFJ's indkørsel var der et sidespor til en erhvervsvirksomhed, og i den sydlige ende af stationen lå en enkeltsporet remise, som TFJ i de sidste år anvendte til henstilling af et overflødigt damplokomotiv. Normalt »overnattede« TFJ's motorvogn i FFJ's remise.

Se flere billeder fra strækningen og stationerne på Erik V. Pedersens hjemmeside.

Sm 6 på Fjerritslev station i 1969. Foto: J. Hagger Jensen.